artikel

‘Onethisch handelen voorkomen door mix soft en hard controls’

Strategie

Goede hard controls zijn belangrijk. Data-analyses om signalen tijdig te detecteren kunnen niet meer achterwege blijven.

Deze beheersmaatregelen functioneren echter alleen adequaat als er ook aandacht bestaat voor soft controls. Onvoldoende aandacht voor de bedrijfscultuur en het gedrag binnen de organisatie, richting klanten en derde partijen zal blijven leiden tot een gedoogbeleid rondom onethisch handelen. Dat blijkt uit de veertiende Global Fraud Survey 2016 van EY.

De druk op overheden en bedrijfsleven wereldwijd neemt toe om fraude, omkoping en corruptie te bestrijden. In het onderzoek, gehouden onder bijna drieduizend managers en bestuurders in 62 landen, onderkent 91 procent van de respondenten het belang van duidelijkheid over bedrijven waar zij zaken mee doen. Lees het hele artikel op ons CMweb.

Reageer op dit artikel