artikel

Maak ideeën zichtbaar met servetschetsen

Strategie

Servetschetsen zijn een grove weergave van een waardepropositie of businessmodel en richten zich alleen op het kernidee, niet op hoe het werkt. Ze kunnen op een servetje worden geschetst en toch het idee overbrengen. Gebruik ze vroeg in het prototypingproces om alternatieven te kunnen verkennen en bespreken.

Maak ideeën zichtbaar met servetschetsen

Wat is een servetschets?

Servetschetsen maken waardeproposities of businessmodellen tastbaar en deelbaar, zonder dat je hoeft aan te geven hoe het idee daadwerkelijk werkt. Een servetschets gaat niet in op de details hoe een idee precies waarde creëert voor de klant. Dit in tegenstelling tot het Waarde Propositie Canvas dat een veel verfijnder prototype is waarbij dingen expliciet worden gemaakt.

Waar wordt het voor gebruikt?

Om vroeg in het ontwerpproces van een waardepropositie snel en goedkoop ideeën te delen en te evalueren. De servetschets is met opzet een grove schets omdat je op die manier zonder spijt ideeën aan de kant kunt schuiven en op zoek kunt gaan naar alternatieven. Met servetschetsen kun je ook in een vroeg stadium feedback van je klanten verzamelen.

Waarschuwing

Wees er zeker van dat mensen begrijpen dat servetschetsen niet meer zijn dan een onderzoekstool.Veel van de geschetste ideeën zullen het niet halen of veranderen tijdens het prototypingproces.

  • Doelstelling: Snel ideeën voor waardeproposities visualiseren.
  • Resultaat: Alternatieve prototypes in de vorm van servetschetsen.

De beste servetschetsen…

  • bevatten slechts één kernidee of richting (ideeën kunnen later worden samengevoegd).
  • verklaren waar een idee over gaat, niet hoe het zal werken (dus nu nog geen processen of businessmodellen!).
  • houden de dingen simpel genoeg om snel te kunnen worden begrepen (details van verfijndere prototypes volgen in een later stadium).
  • kunnen in 10 tot 30 seconden worden gepitched

Meer weten over Proposities? Lees dan het Boek Waarde Propositie Ontwerp.

Reageer op dit artikel