artikel

De echte reden dat Kodak ten onder ging

Strategie

Eastman Kodak wordt gekarakteriseerd als het bedrijf waarvan de managers te laat de impact zagen aankomen van digitale technologie. Van dat beeld klopt weinig of niets.

De echte reden dat Kodak ten onder ging

Kodak was ooit onbetwist leider in film en fotografie en verdween vrijwel van het spelveld na de doorbraak van digitale fotografie. Terwijl nota bene Kodak zelf in 1975 de eerste digitale camera had gebouwd. Kodak zag de disruptie die de onderneming fataal werd te laat aankomen, wil het verhaal. Maar dat klopt niet, zegt Harvard-hoogleraar Willy Shih, van 1997 tot 2003 senior vice-president van Kodak’s digitale consumentenbusiness. Het was niet simpelweg zo dat een nieuwe, digitale technologie Kodak’s filmtechnologie verving – die technologie zette ook het organisatiemodel en Kodak’s hele ecosysteem op z’n kop. Het complex van alle krachten die aan het werk waren, maakte het Kodak bijna onmogelijk om de business opnieuw te focussen.

Lessen voor managers
Van Kodak’s ervaringen kunnen managers in bedrijfstakken die substantiële, door technologie gedreven verandering ondergaan veel leren. Zij moeten onder meer de volgende vragen stellen:

  • Convergeert onze technologie tot op een punt dat hij wordt vervangen door een technologieplatform voor algemeen gebruik? Zo ja, dan kan de onderneming fabricageschaal en early-movervoordelen kwijtraken.
  • Zal de technologie onder onze business verschuiven naar een digitaal/modulair platform dat de toetredingdrempels verlaagt? Zo ja, dan is commoditiseringsdruk onvermijdelijk en moet het bedrijf wennen aan veel smallere marges.
  • Hebben we een kapitaalintensieve legacybusiness? Zo ja, kunnen we een strategie ontwikkelen om productievolumes af te bouwen op een manier die kapitaalefficiënt is én voorkomt dat de productiekosten excessief stijgen? Alleen zo kun je de transitie maken – je zult het nog even moeten doen met je bestaande, oudere apparatuur.
  • Hoe verandert de machtsbalans in ons ecosysteem als technologieverschuivingen de onderdelen van de waardeketen allemaal op een andere manier veranderen? Veranderen de belangen van ketenpartners? En wat zijn de consequenties daarvan voor ons? Je zult moeten nadenken over hoe ecosysteempartners de transitie gaan uitvoeren en je strategie daaraan aanpassen.

Bron: MIT Sloan Management Review

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

Foto: GongTo / Shutterstock.com

Reageer op dit artikel