artikel

Doordeweekse stress op Twitter

Strategie

Sociale media zijn een rijke bron van informatie over realtime stress op het werk. Werk en stress lijken een innige combinatie. Toch is er maar weinig onderzoek gedaan naar fluctuerende doordeweekse stressniveaus, en van het dagelijks werkpatroon in relatie tot stress. Dat komt ook doordat het moeilijk is om in realtime emoties en gemoedstoestanden te meten van mensen in interactie met hun werkomgeving. Posts op sociale media tijdens werktijd werpen licht op de zaak.

Doordeweekse stress op Twitter

Sunday blues
Onderzoekers analyseerden ruim 8 miljoen werkgerelateerde tweets, gepost over een periode van 18 maanden. Ze lieten er de linguistic inquiry and word count (LIWC) op los, een analyticsmethode die tekst vertaalt naar psychologische concepten – in dit geval stress. Het onderzoek maakt duidelijk dat werknemers wisselende niveaus van stress ervaren gedurende de werkweek, en dat er een patroon in zit. De stressmeldingen pieken steeds aan het begin van de week – iedereen haat maandag – en nemen langzaam af tot op donderdag. Vrijdag dalen ze sterk, zondag komen ze weer wat op (sunday blues: de werkweek begint bijna weer) – al zijn de emoties geassocieerd met werk op zondag positiever dan door de week. Bij vergelijkend onderzoek met werkgerelateerde en niet-werkgerelateerde tweets bleek dat er in de werktweets veel meer issues aan bod kwamen op het vlak van lichamelijke gezondheid – veel vaker nog dan emoties of stress.

Wat kun je ermee?

Leidinggevenden zouden dit alles in het achterhoofd moeten houden als ze werkplanningen maken en taken verdelen. Ze zouden werknemers moeten stimuleren om wat gas terug te nemen aan het begin  van de week, als de stressniveaus het hoogst zijn. En meer in het algemeen: posts op social media kunnen dus een goede invalshoek zijn voor realtime onderzoek naar het werkmoreel – vele malen actueler en consistenter dan welke enquête dan ook.

Bron: Applied Psychology, april 2016

Door: Eduard Kerkman

Reageer op dit artikel