artikel

Circulaire businessmodellen: linea recta naar de cirkel

Strategie

In 2050 is al het poolijs gesmolten en drijft er meer plastic in de zee dan er vis zwemt. Er is geen ontkomen aan: disruptief andere manieren van produceren, transporteren en consumeren zijn noodzakelijk, willen we als soort overleven. Circulaire businessmodellen zijn de toekomst.

Circulaire businessmodellen: linea recta naar de cirkel
Een circulaire en duurzame toekomst

Het paradigma van onze huidige economie is een rechte lijn, van grondstof plus energie naar verbruik en de vuilnisbelt. Inmiddels is duidelijk dat dit oude model onhoudbaar is. We moeten van die lineaire naar een circulaire economie, naar duurzaamheid en hergebruik, anders stikken we in onze eigen rotzooi. In plaats van verspillen moeten we leren alle resources optimaal te benutten. Dat betekent grondstoffen recyclen, duurzame energiebronnen gebruiken, maar ook resources optimaal benutten door ze te delen (bijvoorbeeld uw auto die 20 uur per dag stilstaat, of de CTscanner in uw ziekenhuis). Alleen zo kunnen we de levensduur verlengen van al die dingen die ons leven zo aangenaam maken.

Circulaire economie volgens Musk

Elon Musk beschrijft in zijn ‘Master Plan Part Deux’ een businessmodel voor zo’n circulaire economie. Zijn elektrische auto rijdt op groene stroom, en als u hem zelf niet gebruikt, komt de Tesla beschikbaar voor een ‘vloot’ van zelfrijdende transportmiddelen die bijvoorbeeld de oma van uw buurman naar de dagbesteding rijdt, teveel aan energie opslaat dan wel levert, of andere nuttige taken verricht. Is de auto (nog) uw persoonlijk eigendom, dan ontvangt u daarvoor een vergoeding. Maar beter nog is het als u alleen nog ad hoc een mobiliteitsdienst afneemt van Lyft, Uber, Ford of Renault. Die de automobielen zó hebben ontworpen en gebouwd, dat de onderdelen voor 100% kunnen en zullen worden hergebruikt.

Elon Musk beschrijft een circulair systeem dat voor iedereen in de keten winstgevend is, van producent tot eindgebruiker. Le Tote  en Grover zijn andere voorbeelden van ‘circulaire’ businessmodellen die afstand doen van het lineair en tijdelijk bezit van dingen uit de consumptie- of verbruiksmaatschappij. De circulaire economie biedt enorm veel kansen. Een recent onderzoeksrapport ‘Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe’ concludeert dat alleen al Europa € 1,8 biljoen kan ‘verdienen’ door een circulaire economie in te voeren.

Hoe ‘circulair’ is uw eigen organisatie? Levert u een product dat u nooit meer terugziet, of een abonnement op een dienst? Kunt u uw productiemiddelen of kantoor misschien ook buiten uw kantooruren te gelde maken? ‘We should design businesses like circles, not straight lines.’

Bron: Management Executive

Boekentips:

Reageer op dit artikel