artikel

Zo laat je een opportunity aansluiten op je business

Strategie

Het is geen exacte wetenschap om vast te stellen of een innovatiemogelijkheid op één lijn ligt met de bestaande prioriteiten van een business. Dat neemt niet weg dat managers bepaalde vragen moeten stellen om te peilen hoe goed een opportunity aansluit op de bestaande prioriteiten. Hoe groter de mate van aansluiting, hoe beter het is om de opportunity na te streven via de bestaande business.

Zo laat je een opportunity aansluiten op je business
Evalueer de kans goed

Omgekeerd geldt: hoe groter het verschil, hoe groter de noodzaak zal zijn om de opportunity na te streven via een aparte, speciaal daarvoor opgezette businessunit. Die moet over de autonomie beschikken om een uniek businessmodel te ontwikkelen voor zijn doelstellingen.

In de creatiefase

In deze fase moet de focus van de businessunit in zijn geheel gericht zijn op het verkrijgen van inzicht in de primaire business. Dat bereik je door de ‘te verrichten taak’ te ontdekken en door het businessmodel te ‘pivoteren’, met als doel de functionele, emotionele en sociale attributen van die taak – óf van een betere nietvervulde taak die wordt ontdekt – daadwerkelijk te vervullen.

In de ondersteunende-innovatiefase

In deze fase moeten managers evalueren hoe goed de opportunity en de bestaande business op elkaar aansluiten. Hoe consistent is de nieuwe kans met de taak van de bestaande businessunit, en wat is het effect op de winst- en verliesrekening van die unit? Managers moeten onder meer de volgende vragen stellen:

  • Verbetert de innovatiekans ons vermogen om de bestaande te verrichten taak beter te vervullen, in een vergelijkbare context bij klanten?
  • Vergroot de opportunity onze huidige markt of brengt hij nieuwe klanten naar onze markt?
  • Verbetert de opportunity onze inkomstengroei, winstgevendheid of marges?
  • Helpt de opportunity ons om meer geld te verdienen op de manier waarop we zijn gestructureerd om geld te verdienen?

In de efficiëntiefase

Als de businessunit gericht is op efficiëntie, moeten managers evalueren hoe goed de innovatie-opportunity’s en de bestaande business op elkaar aansluiten door te kijken naar de impact op de balans. Vragen die managers moeten stellen zijn onder meer:

  • Stelt de innovatie-opportunity ons in staat om onze bestaande klanten tegen lagere kosten te bedienen?
  • Maakt de kans het mogelijk om ons kapitaal efficiënter te gebruiken?
  • Maakt de opportunity het ons mogelijk om kapitaal vrij te maken dat op dit moment in de waardeketen is geïnvesteerd?
  • Stelt de opportunity ons in staat om ons aanbod te modulariseren, om voor niet-centrale elementen van het model outsourcing en andere partnerships te faciliteren?

Meer lezen? Download gratis het hele artikel De harde waarheid over businessmodelinnovatie.

Het Management Impact Jaarevent gaat over disruptie en businessmodellen. Check de website voor meer informatie >>>

Bron: Management Executive

Reageer op dit artikel