artikel

Collectieve risicoperceptie: missie voor Rutte III

Strategie

Wat als de met regelmaat voorkomende schietpartijen in de VS als een volksgezondheidscrisis worden beschouwd? Stel dat de meer dan 50 doden en meer dan 500 gewonden – Las Vegas, enkele weken geleden – niét door een schietende eenling waren veroorzaakt, maar door een nieuwe infectieziekte? Ook op één dag? Welke maatregelen zou het Amerikaanse Congres dan nemen? Of wat zou de Nederlandse regering doen, als zoiets bij ons gebeurde?

Collectieve risicoperceptie: missie voor Rutte III
Premier Rutte

Dergelijke vragen worden opgeroepen door de hoofdredacteuren van de vier belangrijkste medische vaktijdschriften in de VS. Door schietpartijen als gezondheidscrisis te beschouwen zou, verhoudingsgewijs met ziekten met dezelfde aantallen slachtoffers, jaarlijks 1,4 miljard dollar aan onderzoeksgeld beschikbaar komen. De realiteit: het jaarbudget voor onderzoek naar wapengebruik in de VS is 20 keer zo laag. Waarbij het natuurlijk wel de vraag is, of louter meer onderzoek tot minder schietincidenten gaat leiden. Aanvullende preventieve maatregelen, op basis van die onderzoeksresultaten, lijken onvermijdelijk.

Een voorbeeld van de rol van collectieve risicoperceptie, en de inconsistentie daarin. Een mooie opgave voor onze nieuwe regering, Ruttte III, om Nederlandse collectieve risicopercepties tijdig te herkennen. En om op basis daarvan maatschappelijk acceptabele én wijze besluiten te nemen.

Door: Martin van Staveren

Dr. Martin van Staveren staat voor anders omgaan met risico’s. Vanuit risicobureau VSRM adviseert hij allerlei soorten organisaties over realistisch en vernieuwend risicomanagement. Hij is ook kerndocent aan de Executive Masteropleiding Risicomanagement, Universiteit Twente. In 2015 verscheen zijn boek Risicogestuurd werken in de praktijk bij uitgever Vakmedianet.

Gebaseerd op het volgende artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/11/amerikaanse-artsen-vuurwapens-bedreigen-de-volksgezondheid-13444866-a1576823

Foto: Arenda Oomen

Reageer op dit artikel