artikel

Geld, waarde en betekenis bij StoryValue

Strategie

In traditionele organisaties wordt waarde nog steeds gemeten in geld. Uiteraard is geld een belangrijk onderdeel van ondernemen. Het is immers een wereldwijd geaccepteerd en betrouwbaar ruilmiddel. En al kun je er geen geluk mee kopen, je kunt er wel mee in je levensonderhoud voorzien en zowel leuke als zinvolle dingen mee doen. En als organisatie kun je met geld je medewerkers betalen, investeren in nieuwe ontwikkelingen, groeien en waardevolle bijdragen aan de samenleving leveren.

Geld, waarde en betekenis bij StoryValue

Wij krijgen vaak de vraag waarom we zo weinig over geld praten binnen ons model. En waarom een businessmodel en een verdienmodel pas zo laat opduiken binnen onze manier van naar ondernemen kijken. Onze ervaring is dat het verdienmodel zich vanzelf aandient, juist als je er niet op focust terwijl je je verhaal aan het vinden en verwoorden bent.

Er zijn uiteraard meer vormen van waarde. StoryValue gaat over waarde in de breedste betekenis van het woord. We onderzoeken in deze fase alle manieren waarop het waarmaken van het Oerverhaal waarde genereert voor de organisatie, alle medewerkers, klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Aangezien waarde erg subjectief is, onderzoek en bepaal jij tijdens de schrijfsessie van StoryValue (zie daarvoor het boek StoryDoing) zelf op welke manier je dat voor jouw organisatie wilt invullen.

Voorbeelden van waarde

Om het abstracte begrip waarde toch concreet te maken, geven we hier wat voorbeelden van zaken die waardevol kunnen zijn voor een professional of organisatie:

 • Een harmonieuze organisatie
 • Bekendheid van je organisatie
 • Een gevestigde naam binnen de branche
 • De grootste, de beste of de leukste zijn
 • Een bijdrage aan een betere buurt of stad leveren
 • Een bijdrage aan een betere maatschappij leveren
 • Een rechtvaardige wereld
 • Impact op de wereld om je heen
 • Manifestatie, Continuïteit, Groei en Zingeving
 • Een steeds mooiere productlijn of dienstenportfolio
 • Een gestroomlijnde organisatie
 • Leuke werkzaamheden
 • Blije medewerkers
 • Blije klanten
 • Tevreden aandeelhouders
 • Geld, rijkdom, aandelen
 • Macht of invloed
 • Status
 • Geluk
 • Gezond en vitaal zijn
 • Kwaliteit leveren
 • Zekerheid, veiligheid, structuur en stabiliteit
 • Je huis en je boodschappen kunnen betalen
 • Leuke dingen kunnen doen, zoals uit eten en vakanties
 • Vrijheid, onafhankelijkheid, autonomie
 • Uitdaging, kunnen creëren, inspiratie
 • Erkenning
 • Sociale contacten

Betekeniseconomie

In de schijfsessie gaan we concreter in op waarde en ontdek je via de vragen welke waarde jij op dit moment voor je organisatie belangrijk vindt. In de huidige maatschappij is er een trend aan het ontstaan die betekeniseconomie wordt genoemd (zie Compilatie uit handboek betekenisvol ondernemen). Ook dit is een bredere blik op waarde, die vooral kijkt welke waarde organisaties voor hun omgeving creëren: dit kan variëren van de buurt en de stad tot de maatschappij en de wereld. Mensen kijken steeds kritischer naar organisaties, wat ze doen, hoe ze handelen en welke bijdrage ze leveren aan het grotere geheel. Voor organisaties is het belangrijk om met deze beweging rekening te houden. In de lijst van de veertig meest inspirerende organisaties van Nederland (uitgevoerd door marketingadviesbureau Synergie) van 2016 stonden Tony’s Chocolonely, Tesla en Dopper in de top drie volgens consumenten. Alle drie sociale onder nemingen. Businessprofessionals kozen ook Tony’s en Tesla, met Marqt op de derde plek.

StoryDoing sluit perfect aan op deze trend. Het model biedt een route aan die leidt tot betekenisvolle en duurzame organisaties. Een waardevolle route. In je Oerverhaal ligt je potentiële Betekenis voor je omgeving besloten. Vandaar dat we je aanmoedigen vanuit een Oerverhaal te werken en je verhaal te doen. Betekenisgeving komt tot uiting in de handelingen die je verricht, de acties die je doet, het gedrag dat je vertoont. Als dat in overeenstemming is met wie je bent, wat je zegt en wat je doet, word je als geloofwaardig ervaren. Wij streven ernaar om StoryDoing in te zetten voor een lange termijn waardecreatie voor zo veel mogelijk partijen, met oog voor mens en maatschappij.

Compilatie uit Handboek betekenisvol ondernemen van Kees Klomp e.a.:

Voorzichtig zetten we de eerste schreden naar een nieuw tijdperk waarin we de wereld met z’n allen een stukje beter willen maken. In de betekeniseconomie is ‘maatschappelijk van betekenis zijn’ de primaire vorm van waarde-uitwisseling (economie). We gaan wereldverbetering massaal waarderen, en dat wordt dan ook de essentie van al ons doen en laten. Bijdragen aan een wereld is niet een beetje belangrijk, maar het aller-, allerbelangrijkste. Succes wordt steeds nadrukkelijker bepaald door de mate waarin bedrijven maatschappelijke waarde en vooruitgang creëren.

De winnaars zijn die bedrijven die maatschappelijk een positief verschil maken; bedrijven die de leefwereld van mensen significant verbeteren. Zij kunnen rekenen op een gestaag groeiend enthousiasme. De verliezers? Dat zijn de bedrijven die zich niks van de wereld aantrekken en deze vernielen voor eigen gewin. Omdat mensen het niet langer pikken dat hun leefwereld wordt misbruikt en vernietigd, verliezen destructieve bedrijven razendsnel sympathie. Met alle gevolgen van dien.

Wij definiëren betekenisvol ondernemen als een vorm van ondernemen waar de wereld beter van wordt – de hele mensheid, en niet alleen de ondernemer zelf en/of diens kleine groepje aandeelhouders. Betekenisvol ondernemen is ondernemen in dienst van het grotere geheel en het algemene belang; een manier van ondernemen die een concrete, constructieve bijdrage levert aan maatschappelijke problematiek. (…) De betekeniseconomie is een tijdperk waarin de zakelijke waarde van bedrijven wordt bepaald door hun maatschappelijke waarde. Het gat in de maatschappij is het nieuwe gat in de markt. Maatschappelijke vooruitgang is het nieuwe businessbeginsel. Volgens Aaron Hurst – schrijver van The Purpose Economy – zal het tipping point van de betekeniseconomie al in 2020 plaatsvinden. Hurst:

‘Meer dan de helft van de CEO’s is momenteel van mening dat betekenis de nieuwe aanjager van economische ontwikkeling is.’

Een overweldigende en overtuigende hoeveelheid cijfers geeft aan dat er écht iets positiefs aan de hand is:

 • De aandelenprijzen van voorlopers in duurzaamheid en social governance zijn 25% hoger dan de waarde van concurrenten die achterlopen op deze terreinen (bron: Goldman Sachs).
 • Circa 70% van de consumenten beveelt eerder een bedrijf aan dat bijdraagt aan een goed doel dan een bedrijf dat dat niet doet. Zij zouden dat bedrijf actief helpen zijn producten aan de man te brengen en wisselen van merk als (bij vergelijkbare kwaliteit) een van de merken een goed doel ondersteunt.
 • 84% van de marketeers gelooft dat betekenis essentieel wordt bij het bouwen van merken in de nieuwe economie.

Bron: Storydoing

Door: Jan-Peter Bogers en Ron van Gils

Het boek: Storydoing

StoryDoing bevindt zich op het snijvlak tussen identiteit, organisatiecultuur, productontwikkeling en bestaansrecht. Het verbindt deze terreinen en zorgt ervoor dat de eilandjescultuur binnen en buiten organisaties verdwijnt. StoryDoing is een gestructureerde en tegelijk dynamische aanpak om dit te realiseren. Dit boek staat vol werkvormen waarmee je direct aan de slag kunt.

Reageer op dit artikel