artikel

Cohesie en onenigheid kenmerken goede senior teams

Strategie

Cohesie in teams is belangrijk, maar het is niet de belangrijkste voorspellende factor van teamsucces.

Cohesie en onenigheid kenmerken goede senior teams

De meeste teamleiders proberen cohesie in hun team te bouwen. Uit Amerikaans onderzoek onder senior managementteams blijkt dat teamcohesie en psychologische veiligheid weliswaar belangrijk zijn voor de teamprestaties maar niet de meest kritieke factoren zijn. De meest bepalende factor is het vermogen om met conflicten en spanningen om te gaan.

Drie soorten spanningen

Er zijn drie belangrijke spanningsvelden waar senior managementteams onvermijdelijk mee te maken hebben. De kunst is dat ze in elk spanningsveld beide polen verenigen – dát vermogen is bepalend voor hun performance.

  1. Risico’s nemen die voor winst op de lange termijn zorgen versus resultaat boeken op de korte termijn. De best presterende teams excelleren in beide.
  2. Externe versus interne pull. De beste teams zijn er goed in om naar buiten te kijken (scannen van de externe omgeving op kennis over klanten, concurrenten, de bedrijfstak) én naar binnen te kijken (focussen op interne transformaties, verandering en hectiek).
  3. Top-down versus bottom-up innovatie. De beste topteams geven actief leiding en sturing aan innovaties maar creëren ook de juiste omstandigheden voor vernieuwingen die van onderop komen.

Hoe de spanningen te omarmen

Hoe beter een team met deze spanningen weet om te gaan, hoe beter het dus presteert. De onderzoekers geven drie gedragsadviezen aan teams en hun leiders:

  • Benader spanningen als gewoon onderdeel van het dagelijks werk, en ga een open dialoog aan. Spanning is geen signaal dat er iets mis is. Als je er goed mee omgaat, is dat een indicator van een sterke performance; daarvoor is het openhartig bespreken van conflicten en compromissen cruciaal.
  • Blijf altijd op de klant focussen. Dat biedt het alignment, de helderheid en de cohesie die nodig zijn om je door de onvermijdelijke complexiteiten en spanningen heen te slaan.
  • Houd het team verantwoordelijk voor het cultiveren van innovatie. Senior managementteams zijn vaak vooral bezig met de details van alledag en met het blussen van brandjes – ten koste van hun innovatieverantwoordelijkheden. Senior leiders moeten kaders voor en focus op bottom-up innovatie creëren.

Wil je meer weten over teamontwikkeling? Kom dan naar het Event Topteam in 1 dag >>>

Bron: Harvard Business Review

Door: Ed Kerkman

Boekentips:

Reageer op dit artikel