artikel

MVO gaat ten koste van de winst

Strategie

Ondernemingen die ‘goed’ willen doen, zullen vaak merken dat veel aandacht voor Corporate Social Responsibility (CSR) of MVO de winstgevendheid verslechtert, zo concludeert nieuw onderzoek waarover wordt gerapporteerd in Corporate Finance.

MVO gaat ten koste van de winst
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

CSR wordt daar gedefinieerd als ondernemingsstrategie die gericht schijnt te zijn op het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij, zoals programma’s gericht op ‘community engagement’, op diversiteit, het milieu, mensenrechten en/of degelijk personeelsbeleid. David Javakhadze, assistant professor of finance aan Florida Atlantic University’s College of Business, onderzocht de relaties tussen CSR en de efficiency waarmee ondernemingen hun middelen alloceren. ‘If you’re an investor you should think twice before you invest in those firms that emphasize CSR’, besluit de professor. Een focus op MVO leidt ertoe, dat bedrijven hogere kosten hebben en bijvoorbeeld investeringskansen missen, waardoor uiteindelijk de aandeelhouders ‘schade’ lijden.

Javakhadze analyseerde de gegevens van een groot aantal bedrijven uit de periode 1992-2014. Hij vond uit dat CSR een remmende invloed had op de performance van de onderneming en op de investeringsresultaten. Volgens Javakhadze moeten investeringen vooral gericht zijn op en gebruikmaken van groeimogelijkheden, en MVO zorgt ervoor dat de beschikbare middelen suboptimaal worden ingezet – voor andere, minder direct aan de kernactiviteit gerelateerde zaken. Overigens is dat negatieve effect van MVO kleiner naarmate de beloning van de CEO meer afhankelijk is van de aandelenkoers, en ook naarmate de onderneming in kwestie beter in de slappe was zit.

‘Het gaat niet alleen om geld, maar ook om de tijd die wordt besteed aan CSR. Een CEO moet vooral gericht zijn op groei, en alle tijd en energie die wordt besteed aan MVO-initiatieven doet daar afbreuk aan.’ Deze bevindingen gaan in tegen de hedendaagse consensus, dat maatschappelijk ondernemen over het algemeen meer opbrengt dan een moreel hoogstaander strategie. Zoals Milton Friedman het al verwoordde in 1970: ‘A corporation’s responsibility is to make as much money for the stockholders as possible.’

Reageer op dit artikel