artikel

De Key Assumptions Test

Strategie

De Key Assumptions Test van Liedtka is een tool die je kan helpen om je aannames te rangschikken en te bepalen hoe je ze het best kan onderbouwen.

De Key Assumptions Test

De key assumptions zijn het vertrekpunt voor de rest van je project. Je zult deze aannames gedurende het project onderbouwen of verwerpen.

De Key Assumptions Test bestaat uit vier categorieën met ‘testen’

  1. Value Test: klanten willen het en willen ervoor betalen, partners willen het.
  2. Execution Test: we kunnen het technisch maken, we kunnen klanten werven, we kunnen de business uitvoeren als we groeien.
  3. Scale Test: de doelmarkt is groot genoeg, we kunnen klanten tegen een betaalbaar budget werven, als we opschalen overtreffen de opbrengsten de kosten.
  4. Defensibility Test: we kunnen ons voordeel beschermen, het voordeel groeit naarmate onze business groeit.

Je benoemt alle aannames (dat heb je aan het einde van stap 2 gedaan). Vervolgens bepaal je in welke categorie je aanname past. Per categorie stel je een top 2 of 3 van belangrijkste aannames vast. Vervolgens bepaal je hoe elke aanname het best kan worden onderbouwd (verschillende aannames vereisen een andere wijze van onderbouwing) en bepaal je de volgorde waarin je de aannames gaat onderbouwen. Je start altijd met je meest kritische aannames en je gebruikt altijd de aanpak met de minste risico’s en de laagste kosten.

Aannames kunnen volgens Liedtka et al. worden onderbouwd aan de hand van drie verschillende soorten ‘experimenten’. Nota bene: Dit is verwarrend aangezien we in het stappenplan andere begrippen gebruiken, om die reden lichten we elke soort experiment
nader toe.

  1. Experiments (E): zinvolle, bestaande informatie die je kunt gebruiken (bijvoorbeeld informatie uit voorgaande stappen of beschikbare rapporten en onderzoeken).
  2. 2d & 3d Simulation Experiments: als er geen informatie beschikbaar is, kun je snel in cocreatie met klanten en/of andere stakeholders aan de hand van eenvoudige prototypes aannames onderbouwen.
  3. Live (4d) In Market Experiments (4d): sommige aannames, vooral als ze betrekking hebben op consumentengedrag, vereisen testen in de markt.

Deze test kun je inzetten om je aannames te prioriteren en om vervolgens te bepalen hoe je ze gaat onderbouwen.

Bron: Van idee naar Start-up

Door: Sabine Kerkmeijer-Van der Peijl en Natalie van Zeeland

Het boek: Van idee naar Start-up

In Van idee naar start-up helpen we je stap-voor-stap van een businessidee naar een product (of dienst) dat inspeelt op de behoeften van de klant en tegelijk levensvatbaar is. Je leert onderzoeken waar de klant tegenaan loopt, aansluiten bij wat hij (anders) wil, je idee te onderbouwen en te testen in de markt.

Meer informatie over Van idee naar Start-up >>>

 

Reageer op dit artikel