artikel

De Key Assumptions Test: onderbouw je aannames

Strategie

De Key Assumptions Test van Liedtka is een tool die je kan helpen om je aannames te rangschikken en te bepalen hoe je ze het best kan onderbouwen.

De Key Assumptions Test: onderbouw je aannames

De key assumptions zijn het vertrekpunt voor de rest van je project. Je zult deze aannames gedurende het project onderbouwen of verwerpen.

De Key Assumptions Test bestaat uit vier categorieën met ‘testen’:

  1. Value Test: klanten willen het en willen ervoor betalen, partners willen het.
  2. Execution Test: we kunnen het technisch maken, we kunnen klanten werven, we kunnen de business uitvoeren als we groeien.
  3. Scale Test: de doelmarkt is groot genoeg, we kunnen klanten tegen een betaalbaar budget werven, als we opschalen overtreffen de opbrengsten de kosten.
  4. Defensibility Test: we kunnen ons voordeel beschermen, het voordeel groeit naarmate onze business groeit.

Benoem de aannames

Je benoemt alle aannames. Vervolgens bepaal je in welke categorie je aanname past. Per categorie stel je een top 2 of 3 van belangrijkste aannames vast. Vervolgens bepaal je hoe elke aanname het best kan worden onderbouwd (verschillende aannames vereisen een andere wijze van onderbouwing) en bepaal je de volgorde waarin je de aannames gaat onderbouwen. Je start altijd met je meest kritische aannames en je gebruikt altijd de aanpak met de minste risico’s en de laagste kosten.

Experimenten in  de key assumptions test

Aannames kunnen volgens Liedtka et al. worden onderbouwd aan de hand van drie verschillende soorten experimenten’. Nota bene: Dit is verwarrend aangezien we in het stappenplan andere begrippen gebruiken, om die reden lichten we elke soort experiment nader toe.

  1. Experiments (E): zinvolle, bestaande informatie die je kunt gebruiken (bijvoorbeeld informatie uit voorgaande stappen of beschikbare rapporten en onderzoeken). Dit is wat we in stap 3.1 (Van het boek Van idee naar Start-up – red) in het stappenplan bedoelen met deskresearch.
  2. 2D & 3D Simulation Experiments (2D/3D): als er geen informatie beschikbaar is, kun je snel in cocreatie met klanten en/of andere stakeholders aan de hand van eenvoudige prototypes aannames onderbouwen. Dit is wat wij in stap 3.1 bedoelen met interviews of panels/workshops met klanten.
  3. Live (4D) In Market Experiments (4D): sommige aannames, vooral als ze betrekking hebben op consumentengedrag, vereisen testen in de markt. Dit is wat wij bij stap 4 ‘testen’ noemen.

Bron: Van idee naar start-up. Van idee naar start-up staat op de longlist voor Managementboek van Jaar 2018.

Door: Sabine Kerkmeijer-Van der Peijl en Natalie van Zeeland

Het boek: Van idee naar start-up

Van idee naar start-up is bedoeld voor innovatieve, startende (student)ondernemers. Het stappenplan is echter geschikt voor iedereen die met een idee rondloopt en dat wil realiseren. Ook bestaande bedrijven die willen groeien en op zoek zijn naar nieuwe, aantrekkelijke markten kunnen het gebruiken

 

Reageer op dit artikel