artikel

Elke organisatie heeft een businessmodel

Strategie

Aangezien een businessmodel ‘de logica is waarmee een organisatie zichzelf financieel in stand houdt’, betekent dit dan dat alleen een profitonderneming een businessmodel heeft? Nee. Elke onderneming heeft een businessmodel Dat is zo omdat bijna elke moderne onderneming, of het nu gaat om profit, non-profit, overheid of anderszins, geld nodig heeft om haar werk te doen.

Elke organisatie heeft een businessmodel

Bijvoorbeeld, stel je voor dat je werkt voor de New York Road Runners (NYRR), een non-profitorganisatie die gezondheid en fitheid onder de bevolking promoot door hardloopwedstrijden, cursussen, clinics en kampen te organiseren. Hoewel NYRR een non-profitgroep is, moet zij nog altijd:

 • salarissen aan medewerkers betalen;
 • vergunningen kopen, en energiekosten, onderhoud, juridische en andere kosten betalen;
 • benodigdheden voor de evenementen aanschaffen, zoals tijdsklokken, hesjes met startnummers, versnaperingen en shirtjes en medailles voor de finalisten van de wedstrijden;
 • een reservefonds opbouwen om de diensten in de toekomst uit te breiden.

De belangrijkste motivatie van NYRR is niet financieel gewin; in plaats daarvan is haar doel het bedienen van ‘klanten’ uit de gemeenschap die fit willen blijven. Desalniettemin heeft ook een non-profitorganisatie cash nodig om haar werk te kunnen doen. Daarom moet NYRR, net als iedere andere onderneming, betaald worden om klanten te helpen taken te volbrengen.

Laten we onze twee businessmodelvragen eens over NYRR stellen:

Wie is de klant?

De belangrijkste klanten van NYRR zijn hardlopers en andere leden van de gemeenschap die steun en kameraadschap willen, in hun zoektocht om fit te blijven of fitter te worden. Daaronder vallen zowel jaarleden – mensen die betalen om deel van de groep uit te maken en als resultaat bepaalde benefits (voordelen) ontvangen – en mensen die geen jaarlid zijn, maar die betalen om deel te nemen aan specifieke wedstrijden en andere evenementen.

Welke taak moet er voor de klant worden uitgevoerd?

De belangrijkste taak van NYRR is het houden van evenementen die samenhangen met hardlopen in New York en omgeving. NYRR is dus een non-profitgroep waarvan de klanten betalen voor haar diensten. Maar hoe zit het dan met organisaties die gratis diensten leveren aan klanten? Is het businessmodelidee ook op hen van toepassing? Ja!

Stel je een non-profitgroep voor die we OrphanWatch noemen, een liefdadigheidsorganisatie die weeskinderen huisvesting, voedsel en onderwijs biedt. Net als NYRR heeft OrphanWatch geld nodig om haar werk te kunnen doen.

De organisatie moet bijvoorbeeld:

 • eten, kleding, boeken en andere benodigdheden kopen voor de kinderen die aan haar zorg zijn toevertrouwd;
 • salarissen van medewerkers betalen;
 • huisvestings-/schoolfaciliteiten huren, energiekosten, onderhoud, juridische en andere kosten betalen;
 • een reservefonds opbouwen om de diensten in de toekomst uit te breiden et cetera.

Laten we opnieuw teruggaan naar onze businessmodelvragen. In het geval van OrphanWatch zijn de antwoorden iets anders.

Wie is de klant?

OrphanWatch heeft twee groepen klanten:

 1. de kinderen die feitelijk profijt hebben van de diensten,
 2. donateurs en andere ondersteuners die, door geld bij te dragen en handgemaakte dingen van de kinderen te kopen, OrphanWatch in staat stellen haar taken te volbrengen.

Welke taak moet er voor de klant worden uitgevoerd?

OrphanWatch heeft twee taken:

 1. zorgen voor weeskinderen,
 2. andere grotere liefdadigheidsorganisaties en individuele donateurs manieren bieden om hun filantropische taken en/of aspiraties te vervullen. In ruil voor deze mogelijkheden ‘betalen’ dergelijke klanten OrphanWatch, in de vorm van giften, subsidies, abonnementen en productaankopen.

Een cruciaal punt is dit: iedere organisatie die een gratis dienst aan de ene klantgroep biedt, moet ook een andere groep klanten hebben die degenen die niet betalen subsidiëren.

Je ziet dus dat onze twee businessmodelvragen wel degelijk van toepassing zijn op OrphanWatch – net zoals ze van toepassing zijn op elke andere profitonderneming.

De harde waarheid

Businessmodel moet levensvatbaar zijn

Businessmodel moet levensvatbaar zijn

Wat zou er met OrphanWatch gebeuren als zij geen donaties en subsidies meer zou ontvangen? De organisatie zou haar missie niet meer uit kunnen voeren. Zelfs al zouden alle medewerkers van OrphanWatch verder willen werken zonder betaling, dan nog zou de organisatie de andere noodzakelijke kosten niet kunnen dekken. De enige mogelijkheid zou zijn de organisatie op te heffen.

Bijna alle ondernemingen die in de moderne economie opereren (inclusief overheden!) worden geconfronteerd met een harde waarheid: als het geld op is, is het spel uit. Verschillende ondernemingen hebben verschillende doelen. Maar om te overleven en gezond te blijven, moeten ze zich allemaal conformeren aan de logica van ‘bestaansmiddelen verdienen’. Ze moeten allemaal een levensvatbaar businessmodel hebben.

De definitie van ‘levensvatbaar’ is eenvoudig: er moet meer geld binnenkomen dan eruit gaat. Of op z’n minst moet er evenveel geld binnenkomen als eruit gaat.

Bron: Business Model You

Door: Alexander Osterwalder, Patrick van der Pijl, Tim Clark, Yves Pigneur

Het boek: Business Model You

Veranderende businessmodellen op de werkplek maken ons professionele leven uitdagender dan ooit. Dat geldt ook voor je eigen business model. Hoe je dat vormgeeft lees je in Business Model You, waar je met behulp van de Canvas-methode meteen systematisch aan de slag kan met vragen als: Wat vind ik leuk? Wat kan ik? Wat past bij me? Welke waarde voeg ik toe? Hoe verkoop ik dat?

 

Reageer op dit artikel