artikel

De definitie van waardecreatie

Strategie

Waarden kunnen verschillende vormen aannemen, net als waardecreatie. Het kunnen tastbare dingen zijn, zoals producten, maar ook ontastbare dingen zoals services. Het creëren van waarde moet gezien worden als een belangrijk doel van de organisatie. Bedrijven creëren waarden in de dagelijkse activiteiten door middel van investeringen in nieuwe technologieën, producten, het bewustzijn van de eigen marktpositie, productiefaciliteiten, trainingen en servicegerichtheid.

De definitie van waardecreatie

De waarden die worden gecreëerd zijn waarden voor verschillende soorten stakeholders (Freeman et al. in Jonker & Marberg, 2007). Mouritsen (in Jonker & Marberg, 2007:15) stelt dat de definitie van waardecreatie ‘een effect is van de wisselwerking tussen menselijk, organisatie- en klantkapitaal’ […] ‘Het genereren van waarde gebeurt via de transformatie of verbeteringen van bedrijfsroutines en handelingen.’

De definitie van waardecreatie: een effect van de wisselwerking tussen menselijk, organisatie- en klantkapitaal

Het shareholderperspectief was lange tijd dominant in het bedrijfsleven. Dit houdt in dat aandeelhouders graag zien dat de organisatie goed presteert in de vorm van winst. Imm ers, door het vergroten van de winst krijgt de aandeelhouder meer dividend uitbetaald. In deze visie, met name geïllustreerd door Friedman (1970) en Rappaport (1986), neemt het begrip winst dan ook een centrale plaats in. Omdat aandeelhouders eigenaar zijn van de organisatie en slechts geld uitgekeerd willen zien, zullen andere doelen naar de achtergrond verdwijnen.

MVO en waardecreatie

Met de opkomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het besef gekomen dat er meer waarden zijn die gecreëerd kunnen worden. Het concept van de drie P’s – zie People, Planet, Profit – houdt waardecreatie in op drie manieren. Winst (Profit) is niet langer de enige waarde om te creëren. Nu staan Planet en People ook bij de na te streven doelen (Lageweg in Sabel, 2008). Hoewel MVO in het begin enige vorm van investeringen vergt, zal ook de winst van een organisatie kunnen worden vergroot. MVO creëert naast de maatschappelijke doelen (waarden voor buiten de organisatie) ook winst (Ketelaar & Reinhoudt, 2006).

Een degelijk maatschappelijk beleid kan zorgen voor waardecreatie op een breed scala van beleidspunten. Foster en Jonker (2008) stellen dat de waarde voor organisaties kan worden gecreëerd door het onderhouden van goede relaties met alle soorten stakeholders. Waarde kan worden gecreëerd vanuit vier gebieden: human, environmental, financial en social. Elk van deze waardegebieden zal bijdragen aan de waardecreatie van de organisatie door middel van samenwerkingsnetwerken (Adler & Kwon, 2002 in Foster & Jonker, 2008).

Bron: Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Door: Jan Jonker

Reageer op dit artikel