artikel

Anticiperen met strategiearchitectuur

Strategie

De strategiearchitectuur is toegespitst op het ontwerpen van nieuwe strategieën en het analyseren van bestaande. De strategiearchitectuur is ontwikkeld en beschreven door Kim Warren. Hij was op zoek naar een dynamische benadering van strategie en realisatie. Door nu in de strategiearchitectuur feedback-loops op te nemen wordt tevens de tijdsdimensie geïntroduceerd en dat is nodig om te kunnen anticiperen. In de kern komt het erop neer dat de architectuur laat zien hoe de bedrijfsmiddelen de prestatie in de tijd aandrijven. De toestand op t1 is van invloed op t2 en die weer op t3 enzovoort. Deze dynamiek wordt bepaald door de feedback-loops.

Anticiperen met strategiearchitectuur

Als de onderneming voor een groeistrategie kiest gericht op verdubbeling van de omzet, laat de architectuur meteen zien dat dit vraagt om tweemaal zoveel medewerkers en dat dit een verdubbeling van de salarispost teweegbrengt enzovoorts. In de strategiearchitectuur is dus steeds de combinatie dynamiek-feedback-loops en middelen-prestaties aanwezig. Dat leidt tot een beter begrip over ‘hoe het werkt in de tijd’.

Met strategiearchitecturen kan niet alleen worden geanticipeerd, er kunnen ook simulaties mee worden uitgevoerd. Hoe ziet de situatie er in t4 uit (bijvoorbeeld na een jaar) als de strategie niet wordt gewijzigd? Door in de simulatie de verkoopprijs of bezetting te veranderen krijgt het management een indruk van de effecten en dat geeft weer inzicht in welke acties en procesverbeteringen vermoedelijk zinvol zijn. Zo biedt de architectuur nog een mogelijkheid om te anticiperen: juist daarom kan de architectuur een rol spelen bij de strategieontwerp en -realisatie.

Strategiearchitectuur is complex

De techniek van de strategiearchitectuur is complexer dan die van de strategiekaart en het strategiehuis. Bij de toepassing van deze methode moet men zich ook aan bepaalde regels houden. Dit hoofdstuk (van het boek De Wendbare Organisatie – red) geeft een eerste indruk van deze techniek en binnen het bestek van dit boek is dat voldoende. Het vraagt de nodige studie en ervaring om zelf een architectuur te maken. De geïnteresseerde lezer verwijs ik naar de uitstekende boeken van Kim Warren. Ik weet dat er altijd mensen zijn die afhaken bij het zien van schema’s en modellen, niettemin raad ik hen aan om verder te lezen. Ook zonder deze modellen biedt de Strategy Dynamics-theorie namelijk veel waardevolle inzichten. Men krijgt met name inzicht in wat de prestatiebepalende factoren van een organisatie zijn. Zo is de bepalende invloed van de tastbare bedrijfsmiddelen op de organisatieprestatie een hoeksteen van Strategy Dynamics.

Strategy Dynamics

Kim Warren stoelt zijn Strategy Dynamics-theorie over de dynamische ontwikkeling van de organisatieprestatie op drie uitgangspunten.

  • Bedrijfsmiddelen drijven de prestatie aan (‘resources drive performance’). Ofwel: de organisatieprestatie is op elk moment in de tijd afhankelijk van het werkelijke niveau van de tastbare bedrijfsmiddelen waarover de organisatie beschikt.
  • Bedrijfsmiddelen accumuleren in de tijd door instroom en nemen af door uitstroom. Ofwel het werkelijke niveau van de bedrijfsmiddelen varieert constant. De middelen vertonen ‘badkuipgedrag’.
  • Het tempo van in- en uitstroom van een bedrijfsmiddel hangt af van het bestaande niveau van een bedrijfsmiddel, managementbeslissingen en externe factoren. Het management heeft dus maar een beperkte invloed op het niveau van een bedrijfsmiddel.

Bron: De Wendbare Organisatie

Door: Leo Kerklaan

Het boek: De Wendbare Organisatie

Hoe overleven in de nieuwe economie en daar zelfs sterker uit tevoorschijn komen? Leo Kerklaan laat zien dat organisaties niet zonder een agility based strategy kunnen.

 

Reageer op dit artikel