artikel

Iedereen wil strategische communicatie en toch gebeurt het niet

Strategie

Het blijft een bizar dilemma. Meer dan ooit hebben organisaties en hun bestuurders behoefte aan adviseurs die in staat zijn communicatie mee te nemen naar het niveau waar de organisatie strategische keuzes maakt. Terwijl aan de andere kant ambitieuze communicatieprofessionals steeds opnieuw allerlei hindernissen moeten overwinnen om op beleidsniveau te worden betrokken bij besluitvorming.

Iedereen wil strategische communicatie en toch gebeurt het niet

Juist daar willen zij proactief meepraten over de consequenties van besluiten op bijvoorbeeld de reputatie van de organisatie en de relatie met stakeholders. Met zoveel eensgezindheid over de noodzaak van communicatieadvies op strategisch niveau, zou je toch zeggen: appeltje-eitje om vraag en aanbod van organisaties en communicatieadviseurs in soepele symbiose bij elkaar te brengen?

Verklaringen en oplossingen voor dit vaak voorkomende dilemma geeft Karel Winkelaar in zijn boek ‘De Communicatieadviseur – naar een strategische positie in de organisatie’. De auteur analyseerde mislukte en succesvolle adviessituaties en interviewde zowel communicatieadviseur als opdrachtgevers om de weg te wijzen naar wel vruchtbare samenwerking. Zo blijkt in de praktijk dat vaak onuitgesproken blijft wat communicatie moet bijdragen aan missie en doelen van de organisatie.

Masterclass de Communicatieadviseur

Communicatie wordt als vanzelfsprekend fenomeen beschouwd. Daardoor worden onvoldoende afspraken gemaakt. Ook niet over hoe communicatie moet worden ingezet om benodigde effecten bereiken op het vlak van reputatie, legitimatie en relatie van de organisatie met haar stakeholders. Winkelaar besteedt veel aandacht aan de vraag waar welk type communicatieadviseur waar en met wie het best tot zijn of recht kan komen: in welke soort organisatie, in welke levensfase van de organisatie, met welk type opdrachtgever en op welke prioriteit de focus moet liggen.

Reageer op dit artikel