artikel

Valkuilen bij Agile transformaties

Strategie

In steeds meer organisaties wordt Agile werken ingevoerd. dat gaat niet altijd even soepel. In de praktijk lopen dergelijke agile transformaties vaak tegen dezelfde problemen aan. Dit komt vooral doordat het invoeren van Agile flink wordt onderschat. Agile werken werken vraagt namelijk veel meer dan men vooraf meestal denkt.

Valkuilen bij Agile transformaties

Volledig agile als strategie

Agile is de nieuwheid voorbij. Vaak wordt met agile werken gestart omdat de markt en de omgeving meer snelheid en wendbaarheid vragen dan men op dat moment kan leveren. Daarom zal er iets moeten veranderen. Men begint dan doorgaans voorzichtig met een aantal pilots of eerste projecten. Als dat voldoende vertrouwen geeft, wordt al snel de strategische keuze gemaakt om volledig over te stappen op agile. Dat gebeurt niet alleen in kleinere bedrijven. Steeds vaker stappen ook grote organisaties over op agile als standaard. Een aantal Nederlandse multinationals, banken, productiebedrijven en telecomgiganten voert momenteel transformaties uit waarbij agile werken een belangrijke basis voor de toekomst vormt.

Steeds dezelfde fouten in agile transformaties

Echt agile worden is veel meer dan het aanleren van een nieuw trucje. Agile werken vraagt om het omvormen van sterk verankerde structuren, processen en systemen. Maar ook de bestaande cultuur, de dieperliggende opvattingen, principes, normen en waarden verschuiven. En dat is niet eenvoudig. Zelfs bij een snelle start duurt het algauw enkele jaren voordat een agile transformatie volledig is doorgevoerd. Doordat agile werken veel breder is dan men in eerste instantie denkt, wordt de impact ervan in de praktijk eigenlijk altijd onderschat. Hierdoor maken veel organisatie telkens opnieuw dezelfde fouten bij het onder de knie krijgen van agile.

De aanpak voor agile transformaties

Wat in de praktijk wel goed blijkt te werken, is om het overstappen op agile als een apart veranderingsproces te structureren. De eerste stap van zo’n transformatie bestaat uit strategie en planvorming. Daarbij worden vragen beantwoord als: waarom willen/moeten wij veranderen, hoe ziet de organisatie er straks uit, wat zijn goede doelstellingen, welke problemen hebben we dan opgelost? En natuurlijk ook: wat is de business-case voor deze verandering, en hoe ziet de planning er uit?

Rini van Solingen over valkuilen bij Agile transformaties

Aansluiten op huidige situatie

Dergelijke vragen lijken soms op het eerste gezicht niet erg ‘agile’, maar de praktijk heeft geleerd dat een agile transformatie begint door eerst goed aan te sluiten op de huidige situatie. Een volgende stap is het opstarten van een team dat de transformatie gaat begeleiden, aansturen en uitvoeren. Dit team werkt met een stapsgewijze aanpak, met opleidings- en coachingsplannen, en met veranderinstrumenten voor bijvoorbeeld communicatie, de cultuur en governance. En dat beperkt zich niet alleen tot de agile teams maar geeft ook veel aandacht aan iedereen daaromheen. Natuurlijk is uitgewerkt wat verwacht wordt van agile teams en welke aanvullende rollen nodig zijn om de teams goed te laten functioneren.

Als het echt groot wordt, wordt het nog ingewikkelder. Agile doorvoeren met soms wel honderden teams is extreem complex. Het inrichten van de organisatie en het afstemmen van afhankelijkheden tussen teams verdient daarbij veel aandacht en vergt creatieve oplossingen.

Tot slot zijn er noodzakelijke aanpassingen in de governance en cultuur benodigd om agile werken duurzaam te borgen (zie ook hoofdstuk 9 en 11 van het boek Agile). De introductie van agile heet daarom niet voor niets: een transformatie. Het is namelijk een ingewikkelde en ingrijpende reis van een bestaande naar een compleet nieuwe situatie, waarbij de resultaten met vallen en opstaan worden bereikt. Tijdelijke terugval komt regelmatig voor, en ook nieuwe doelen en uitdagingen dienen zich na verloop van tijd aan.

Door: Rini van Solingen

Bron: Agile

Reageer op dit artikel