artikel

Alignment, de definitie van het begrip

Strategie

Het begrip alignment betekent in het Nederlands uitlijning of het op één lijn brengen van verschillende zaken. In organisationele zin heeft The Delphi Group (2009) alignment omschreven als het op één lijn brengen van onderdelen om tot goede omstandigheden en relaties te komen. Er is tegenwoordig veel aandacht binnen het bedrijfsleven voor de maatschappij; een roep die versterkt wordt door de stakeholders van een organisatie, die eisen dat de betreffende onderneming zich maatschappelijk verantwoord zal gaan opstellen. Het is aan het bedrijf om hier op een zo correct en efficiënt mogelijke manier op te reageren. De omgeving bepaalt zo een belangrijk deel van de koers van een organisatie.

Alignment, de definitie van het begrip

Fitstrategie

De organisatie zal een ‘fitstrategie’ moeten toepassen om de bedrijfswaarden uit te lijnen met de maatschappelijke waarden die gelden buiten de organisatie. Bij een fitstrategie zal de organisatie de mogelijkheden onderzoeken om de competenties, de grondstoffen en het gehele productieproces overeen te laten komen met de waarden die in de omgeving als belangrijk worden ervaren (Johnson & Scholes, 2002:5). Uitlijning van de organisatie met de externe waarden is van belang om beter aan de maatschappelijke wensen te kunnen voldoen. Er ontstaat binnen het bedrijf commitment om de externe waarden te kunnen vervullen, waardoor deze op een efficiëntere wijze gehaald kunnen worden. Als een organisatie op een dergelijke manier uitgelijnd is, levert dit een geïntegreerde en productieve organisatie op. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, maar bij zorgvuldige uitlijning zal de tevredenheid overheersen, terwijl tegelijkertijd aan de wensen van de klanten wordt voldaan (The Delphi Group, 2009).

Alignment en MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kan gezien worden als alignment tussen de externe waarden en de organisatie zelf. Door MVO toe te passen worden de maatschappelijke waarden als het ware ingevoerd binnen de organisatie. Het handelen van de organisatie is dan niet alleen uit eigenbelang, maar het is ook in het belang van de maatschappij. De doelen van de organisatie worden op deze manier uitgelijnd met de doelen die de maatschappij nastreeft.

Individual alignment

Een andere vorm van alignment komt voor doordat er binnen een bedrijf bepaalde waarden gelden onder de individuen. Hieronder kunnen waarden vallen die belangrijk zijn voor MVO en duurzaamheid. De uitlijning bestaat in dit geval uit het beleid richten op de waarden die de werknemers belangrijk vinden. De individuele betrokkenheid en motivatie hangen af van de afstemming van de missie, visie en operationele activiteiten van een organisatie op de waarden die gelden onder de werknemers. Zodra deze in overeenstemming met elkaar zijn, kunnen de waarden die in de onderneming gelden daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht. The Delphi Group (2009) noemt dit individual alignment.

Bron: Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Door: Jan Jonker

 

Reageer op dit artikel