artikel

De IMWR-cirkel, waar bestaat die uit?

Strategie

De IMWR-cirkel bestaat uit vier onderdelen: inspireren, mobiliseren, waarderen, reflecteren.

De IMWR-cirkel, waar bestaat die uit?

Inspireren is het prikkelen van de geest, het genereren van nieuwe ideeën, het creëren van een gevoel van betrokkenheid en uitdaging. Het enthousiast maken voor de bestaansreden van de organisatie, haar positie en kracht. Het ontwikkelen van een toekomstperspectief en het ontdekken van mogelijkheden tot verbeteren en vernieuwen.

Mobiliseren is het benutten van de inspiratie; het aanwenden en ontwikkelen van de capaciteiten en kwaliteiten van alle betrokkenen in en rond de organisatie (medewerkers, klanten, partners, bestuurders) om het toekomstperspectief, de doelstellingen en plannen van de organisatie te realiseren.

Waarderen wil zeggen dat de leiding in overleg met medewerkers en andere betrokkenen bepaalt wat werkelijk van waarde is in het licht van haar missie en visie. Waarderen betekent ook oog en respect hebben voor elkaars rol en bijdrage, het beantwoorden aan de behoeften van medewerkers om erkenning voor gepleegde inspanningen en behaalde resultaten in lijn met doelstellingen van de organisatie.

Reflecteren betekent de tijd nemen om terug te kijken op de resultaten die zijn behaald en de manier waarop dat is gebeurd. Om daarvan te leren. Reflecteren omvat ook het spiegelen met anderen. De tijd nemen om met elkaar te overdenken en te bespreken waar het nu eigenlijk allemaal om gaat, waar het goed gaat, waar de zorgen zitten, wat er mogelijk of moeilijk was of zal worden.

Bron: Management Executive

Reageer op dit artikel