artikel

Definitie van een businesscase

Strategie

Een businesscase is een managementtool om investeringsbeslissingen te onderbouwen. De businesscase heeft als kern een analyse van de kosten en de baten van de investering.

Definitie van een businesscase

De reden waarom er businesscases worden gemaakt is aan de ene kant voor het management, om inzicht te geven in de kosten en opbrengsten van verbeteringsprojecten. Aan de andere kant geeft het een inschatting in hoeverre het project haalbaar is, complex is, of hoe lang het project zal gaan duren (Oldenkamp & Van Veen, 2003). De verbeteringsprojecten worden door een businesscase op waarde geschat en met de inschatting van de tijdsduur en complexiteit kunnen er ook budgetten aan het project worden verbonden.

De uitdaging van een businesscase is om de vaak abstracte voor- en nadelen die verscholen liggen in een project zo concreet mogelijk te maken. Vaak spelen ook factoren mee die zich niet in het bereik van de businesscase bevinden, zodat de voor- en nadelen nog moeilijker te concretiseren zijn (Oldenkamp & Van Veen, 2003). Voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid is het maken van een businesscase van belang om de opbrengsten en kosten in kaart te brengen die projecten op deze gebieden met zich meebrengen. Vaak wordt gedacht dat MVO puur een kostenpost is en dat de wereld er weliswaar beter van wordt, maar de organisatie erop toe moet leggen. In veel gevallen is dit niet geheel juist (Ketelaar & Reinhoudt, 2006).

MVO moet worden gezien als een duurzame investering waar een bedrijf onder andere een betere reputatie door krijgt, maar ook kan de strategie van de onderneming duurzamer worden, waardoor er minder snel aanpassingen gedaan hoeven te worden ten behoeve van het milieu bij nieuwe wetgeving. De businesscase laat voor ondernemingen precies zien of het implementeren van een MVO of duurzaamheidsstrategie zinvol is, hoe complex het is, hoe lang de implementatie gaat duren en wat de negatieve aspecten van zo’n invoering zijn.

Bron: Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Door: Jan Jonker

Reageer op dit artikel