artikel

Video: hoe werkt Agile op grote schaal?

Strategie

Het schalen van agile wordt vaak verkeerd begrepen. Agile werken op grote schaal is een systematische en gestructureerde poging om een groot aantal agile teams daadwerkelijk agile met elkaar te laten samenwerken. Een groot aantal agile teams zegt dus niets over of er op grote schaal agile wordt gewerkt.

Video: hoe werkt Agile op grote schaal?

Als agile werken namelijk op macroniveau niet goed is geregeld, dan komen de resultaten niet sneller en wordt het geheel niet beter. En het gaat uiteindelijk om snelheid en wendbaarheid voor de klant. Sommige organisatie melden bijvoorbeeld trots dat ze meer dan duizend agile teams hebben. Maar als die teams niet goed op elkaar zijn afgestemd, dan blijft de impact daarvan voor de klant beperkt. En als de impact die de klant ervaart van slechts tweehonderd teams afkomstig is, dan zijn er van die duizend teams misschien wel achthonderd te veel.

Maak Agile teams niet afhankelijk van elkaar

De eerste vraag in grote organisaties is hoe men de teams zodanig inricht dat ze zelfstandig kunnen werken. Doordat de bestaande organisatie vaak sterk verzuild is en bestaat uit vele losse afdelingen met allemaal eigen procedures en systemen, is de eerste neiging om de nieuwe agile teams te plotten op de bestaande organisatiestructuur. Een enkel team krijgt dan de verantwoordelijkheid over één proces of één enkele applicatie. Zo’n team kan zelfstandig de planning en uitvoering doen, en de product owner prioriteert het werk voor dat team. Op die manier is agile opschalen in grote organisaties vaak het verdelen van teams over afdelingen en systemen.

Vaak is men zonder het te beseffen een waterval van procesfasen aan het vervangen door een waterval van teams. Dan duurt het nog steeds maanden voor een nieuwe dienst of feature bij de uiteindelijke klant terecht komt. Hoe wendbaar ben je dan feitelijk?

Agile op grote schaal met Rini van Solingen:

Het gaat om klantwaarde

De waarde voor de klant zit ‘m in het combineren van de resultaten van de agile teams gezamenlijk. Leg bij grootschalige agile daarom vanaf de allereerste dag de focus op integratie van het werk van alle teams. Maak zo kort mogelijke ketens van teams die waarde leveren voor eindklanten. De concepten end-to-end value en value streams helpen daarbij. Zo introduceerde SAFe het concept agile release train (ART). Daarin is het zelfstandig en snel leveren van waarde aan eindklanten door de onderlinge coördinatie van een aantal teams gezamenlijk geborgd.

Bron: Agile

Door: Rini van Solingen

Reageer op dit artikel