artikel

Het Global Reporting Initiative, of GRI

Strategie

Het Global Reporting Initiative (GRI) is in 1997 opgericht als een initiatief van een Amerikaanse NGO (non-gouvernementele organisatie), de Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) en het United Nations Environmental Programme (UNEP). Het GRI heeft tot doel om de kwaliteit, nauwkeurigheid en bruikbaarheid van duurzaamheidsverslaglegging te verbeteren (Global Reporting Initiative Stichting, 2002).

Het Global Reporting Initiative, of GRI

De GRI is een internationale richtlijn waarin door consensus met een groot aantal organisaties standaarden voor verslaglegging worden vastgelegd die wereldwijd geaccepteerd worden. Dit is de enige internationale richtlijn gebaseerd op de Triple Bottom Line [zie People, Planet, Profit], de multistakeholderbenadering en op consensus (Pouwels, 2005). De GRI richt zich op een totale verslaglegging van financiële, sociale en milieuaspecten. De richtlijnen dienen als inspiratiebron voor bedrijven voor het opstellen van een duurzaamheidsverslag. Het is aan de bedrijven zelf in hoeverre zij de richtlijnen doorvoeren in het verslag (Kolk, 2002).

Duurzaamheidsverslagen die gebaseerd zijn op de GRI-richtlijnen, beschrijven de resultaten van de organisatie die betrekking hebben op de van tevoren gestelde doelstellingen rond duurzaamheid, de verplichtingen die de organisatie hierbij heeft, de strategieën om verbeteringen in economische, milieu- en sociale aspecten te bereiken en de managementbenadering van de organisatie. Hiermee kunnen de organisaties de prestaties, vaak door middel van prestatieindicatoren, van het bedrijf analyseren ten opzichte van voorgaande jaren en ten opzichte van andere bedrijven. Ook worden daardoor verbeterpunten zichtbaar (Global Reporting Initiative Stichting, 2002).

De GRI-richtlijnen bevatten algemene richtlijnen voor het verslag, zoals indicatorprotocollen, maar ook sectorspecifieke richtlijnen. Hierdoor kan de GRI op iedere organisatie van toepassing zijn en bestaan uit principes voor het bepalen van de inhoud van het verslag en het waarborgen van de kwaliteit van de informatie. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om de verslagen te laten waarborgen en de gegevens te laten controleren (Global Reporting Initiative Stichting, 2002). De invloed van de GRI op de duurzaamheidsverslaglegging van organisaties ligt vooral in het stimuleren en verbeteren van de kwaliteit en het nut van de duurzaamheidsverslagen (Pouwels, 2005).

Bron: Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Door: Jan Jonker

Reageer op dit artikel