artikel

De Pugh conceptselectie: hoe gebruik je die?

Strategie

De Pugh conceptselectie gebruik je bij het selecteren van het beste alternatief op basis van beoordeling van alle alternatieven aan de hand van vooraf opgestelde criteria.

De Pugh conceptselectie: hoe gebruik je die?

Werking

Voor het vaststellen van het beste alternatief is het belangrijk dat het gestructureerd gebeurt en dat alle criteria voor alle alternatieven worden beoordeeld. Daarvoor wordt een matrixstructuur opgezet en worden alle alternatieven afgewogen ten opzichte van een gekozen standaard, bijvoorbeeld de huidige situatie.

Voorbeeld

Na een aantal campingvakanties in Nederland willen we de vleugels uitslaan naar Europa en zoeken we een aantal campings. Dit leidt tot een viertal mogelijke alternatieven voor de komende vakantie. Met het gezin stellen we de criteria op waar een goede camping aan moet voldoen en scoren we de uitgezochte campings ten opzichte van de camping van de afgelopen jaren, waar we overigens zeer tevreden over waren.

Pugh conceptselectie in de praktijk

Pugh conceptselectie in de praktijk

Aanpak Pugh conceptselectie

 1. Bepaal op basis van welke criteria de alternatieven moeten worden afgewogen.
 2. Beschrijf alle alternatieven.
 3. Maak een matrix met aan de linkerkant de lijst met criteria en bovenaan de alternatieven.
 4. Kies een alternatief of de huidige situatie als standaard en zet deze standaard vooraan in de rij van alternatieven.
 5. Scoor de standaard met nul voor alle criteria.
 6. Scoor nu ieder alternatief apart op de genoemde criteria op de volgende schaalverdeling:
  • –2: veel slechter dan de standaard
  • –1: slechter dan de standaard
  • 0: gelijk aan de standaard
  • 1: beter dan de standaard
  • 2: veel beter dan de standaard
 7. Tel aan het eind van de sessie de (interne) scores van ieder alternatief apart bij elkaar. Het alternatief met de hoogste score is blijkbaar over het algemeen genomen
  de beste.

Opmerkingen

 • Criteria kunnen voortkomen uit de klantenwensenkolom van de QFD-matrix.
 • Er kan voor ieder criterium een gewicht worden toegevoegd (belangrijkheidsscore uit de QFD-matrix), waardoor de score van de beoordeling eerst kan worden vermenigvuldigd met het gewicht alvorens de totaalscore wordt berekend.
 • Voor mogelijke alternatieven kunnen ook voorgestelde projecten worden ingevuld en voor de criteria de strategische doelstellingen. Zo wordt gekeken welke projecten het meest bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen.

Bron: 111 instrumenten voor kwaliteitsverbetering

Door: A.D. Oosterhoorn

Reageer op dit artikel