artikel

Video: Agile werken en de agile cultuur

Strategie

Agile werken leunt sterk op een agile cultuur, en die is in de meeste organisaties op voorhand nog niet aanwezig. Een agile cultuur is gebaseerd op zingeving, vertrouwen, transparantie, experimenteren, zelfmanagement, eigenaarschap en continue verbetering.

Video: Agile werken en de agile cultuur

Agile ‘zijn’ en agile ‘doen’ zijn niet hetzelfde

Agile ‘zijn’ vraagt namelijk om veel meer dan alleen maar het aanpassen van werkprocessen of het benoemen van rollen. Het vraagt om een dieperliggende verandering, waarbij waarden, normen en principes ter discussie komen te staan.

In het kort: agile zijn lukt alleen als er ook een agile cultuur is.

Het vormen van een agile cultuur wordt vaak onderschat, en het belang ervan wordt pas laat duidelijk.

De grootste belemmering? De huidige cultuur!

In de transformatie naar agile werken, blijkt de (niet-agile) cultuur een van de grootste belemmeringen te zijn. Dit wordt onderbouwd door het jaarlijkse onderzoek van VersionOne naar de wereldwijde toepassing van agile (zie bijvoorbeeld The 11th Annual State of Agile Report, 2017). Uit dit onderzoek blijkt dat de belangrijkste reden voor het falen van agile projecten is dat de huidige cultuur in conflict komt met agile waarden (63 procent). Kortom: de heersende cultuur blijkt een behoorlijk obstakel bij het organisatiebreed invoeren van agile.

Cultuurverandering kost tijd

De transformatie naar een agile cultuur is geen sinecure. Het is een ingrijpende verandering, die snel veel groter wordt dan was verwacht en die niet zonder risico’s is (zie hoofdstuk 8). De meeste organisaties focussen bij de transformatie naar agile vooral op methoden en technieken: op processen en tools. Men is op zoek naar het beste recept of het nieuwste kookboek en kopieert de technieken van andere organisaties soms klakkeloos. Een procesverandering, zonder de daarbij behorende cultuurverandering, is wat het is: gewoon een nieuw kunstje.

Een verandering in de onderliggende principes en waarden is vele malen sterker en geeft bovendien een sterke verankering. Helaas wordt deze cultuurverandering in veel organisaties vergeten en komt men er pas op een veel later moment achter waarom het niet lukt om écht agile te zijn.

Het aanpassen van een cultuur is weliswaar lastig, maar het is ook een enorme kans. Die kans ligt in het gedrag van mensen. Uiteindelijk zijn het de dagelijkse beslissingen en acties die effect hebben. Deze proberen te besturen via command and control is sowieso niet effectief.

Bron: Agile

Door: Rini van Solingen

Reageer op dit artikel