artikel

DO IT: een eenvoudig creativiteitsproces

Strategie

DO IT is een acroniem voor Definieer het probleem, Open mind en gebruikmaken van creativiteitstechnieken, Identificeer het beste idee, Transformeer de oplossing. Focussend op specifieke aspecten van creatief denken is het een stappenplan voor probleemdefinitie en -evaluatie.

DO IT: een eenvoudig creativiteitsproces

De stappen

1. Definieer het probleem

Analyseer het probleem zorgvuldig om zeker te zijn dat de juiste vraag wordt gesteld. De volgende aandachtspunten helpen wellicht:

 • Gaat het om het probleem en niet om de daarbij behorende symptomen? Blijf ‘waarom’ vragen tot u de echte oorzaak
  hebt gevonden.
 • Bepaal de grenzen van het probleem en de concreet te bereiken doelstellingen. Wat zijn de omgevingsbeperkingen?
 • Maak eventueel gebruik van technieken als ‘Process Mapping’ om problemen in kaart te brengen.
 • Verdeel een groot en/of complex probleem in dusdanig kleine delen dat ze beheersbaar worden.
 • Vat het probleem in een zo beknopt mogelijke vorm samen.

2. Open mind en gebruikmaken van creativiteitstechnieken

Wanneer het probleem voldoende gedefinieerd is, kunnen mogelijke oplossingen worden gegenereerd. Het is verleidelijk het eerste goede idee beet te pakken, maar dat betekent ook dat u mogelijk betere oplossingen mist…

In deze fase is een evaluatie van de ideeën nog niet belangrijk. Het gaat erom zo veel mogelijk ideeën te genereren. Slechte ideeën kunnen de aanleiding zijn voor goede!

3. Identificeer het beste idee

Nu is het tijd voor een analyse van de gegenereerde ideeën. Het zou kunnen dat het beste idee voor de hand ligt, maar het kan de moeite waard zijn een aantal ideeën in detail te bekijken voordat u er een selecteert. Maak hiervoor eventueel gebruik van ‘Hits en PMI’. Houd bij de selectie rekening met de in stap 1 geformuleerde doelstellingen!

4. Transformeer de oplossing

Na het identificeren van het probleem en het vinden van een oplossing dient deze in de laatste fase van ‘DO IT’ geïmplementeerd te worden. Dit kan nog veel tijd en energie kosten. Veel creatieve mensen falen tijdens deze stap. Vinden van oplossingen voor problemen, ideeën voor nieuwe producten en diensten is iets anders dan deze omzetten.

Als eerste dient nu een plan van aanpak te worden gemaakt. Dit leidt wellicht tot een business- of marketingplan. Daarna begint het echte werk …!

De naam ‘DO IT’ komt van Definieer, Open, Identificeer en Transformeer. Dit procesmodel benadrukt de noodzaak van het:

 • Definiëren van een probleem;
 • Openstaan voor vele mogelijke ideeën;
 • Identificeren van de beste oplossing en vervolgens het
 • Transformeren in een effectieve actie.

Creativiteit vraagt om moed, zelfvertrouwen, flexibiliteit, nieuwsgierigheid, speelsheid en ontevredenheid. In het ‘DO IT’-proces is het van belang de moed en de nieuwsgierige natuur te hebben open te staan en bereid te zijn diverse ideeën te onderzoeken, open te staan voor thema’s buiten zijn of haar organisatorische plek. Het is belangrijk niet tevreden te zijn met de actuele situatie maar verbeteringen te willen vinden, ongewoon te denken. Participatie vanuit andere bronnen en/of personen is van belang voor een effectieve oplossing van problemen.

De ‘DO IT’-techniek is uitvoerig beschreven in het boek The art of creative thinking van Robert W. Olson.

Door Max van Leeuwen en Hans Terhürne

Bron: Management Tools

 

Reageer op dit artikel