artikel

Verandering gaat over mensen. Zijn we er klaar voor?

Strategie

De uitdagingen waar we voor staan zijn enorm. Ik heb met eigen ogen gezien dat het smelten van het ijs op de Noordpool sneller gaat dan verwacht en begin dit jaar maakten wetenschappers bekend dat ook het landijs op Groenland sneller smelt dan verwacht. Onze natuurlijke ‘airco’ verdwijnt. Er moet dus vaart gemaakt worden. En niet alleen voor het klimaat, we zullen om onze planeet te behouden ook sneller onze economie circulair moeten inrichten.

Verandering gaat over mensen. Zijn we er klaar voor?

Zo langzamerhand weten we ook wat er moet gebeuren,  en zijn we het er zelfs over eens dat het moet gebeuren. Er zijn akkoorden gesloten en systemen bedacht waarmee we mogelijk het tij kunnen keren. Bedrijven moeten een belangrijke rol spelen in deze transitie. En nu komt het er dus op aan. Hoe gaan die bedrijven dat doen? In bedrijven werken mensen. Deze mensen zijn degene die uiteindelijk andere dingen moeten gaan doen. Anders dan zij gewend waren en waarschijnlijk anders dan waar zij voor opgeleid zijn. Zij moeten circulair en klimaatneutraal gaan werken. In bedrijven met een goede mvo- of duurzaamheidsmanager worden zij daar bij geholpen door deze professional.

Is dat genoeg om te versnellen? Naast het feit dat slechts een beperkt aantal bedrijven een mvo- of duurzaamheidsmanager heeft die dit transitieproces kan begeleiden heeft recent onderzoek van de Stichting Sustainability University ook laten zien dat de mvo-manager die zich richt op klimaattransitie andere vaardigheden en rollen nodig heeft dan de degene die zich richt op projecten in de circulaire economie of sociale verantwoordelijkheid.

Vaardigheden voor de transitie

Wat zijn dan die vaardigheden die nodig zijn om de transitie te versnellen? De ondervraagde duurzaamheidsprofessionals geven aan dat voor het effectief realiseren van projecten op het gebied van circulaire economie, de netwerkrol essentieel is, terwijl deze voor de klimaat transitie veel minder noodzakelijk wordt geacht. Uit mijn eigen praktijkervaring bij NS herken ik dit wel. Om ervoor te zorgen dat de afvalmaterialen uit de trein opnieuw gebruikt kunnen worden, is het van belang om alle stakeholders met hun werkwijze en belang in deze kringloop in kaart te brengen. En het dan voor hen mogelijk of aantrekkelijk te maken om mee te werken om de kringloop te sluiten. Zo mag het maken van een groene tas van gebruikte treinbankbekleding er niet toe leiden dat tijd verloren gaat bij het onderhoud van de trein. En kan een etalage of pop-upstore in het station als verkoopkanaal dienen. Dit sluit ook aan bij het andere belangrijke resultaat uit het onderzoek. Op het gebied van competenties, dat wil zeggen “het vermogen om effectief te presteren” wordt voor de circulaire economie het ‘systeemdenken’ naast ‘vooruitdenken” en ‘ondernemerschap’  als belangrijkste competenties genoemd.

Jaarcongres Transitiemanagement

Jaarcongres Transitiemanagement

Bovenstaand onderzoek richt zich op de duurzaamheidsprofessional, maar uiteindelijk zullen alle medewerkers in staat moeten zijn om circulair, inclusief en klimaatneutraal te werken. Inkoop, facilitaire dienst, HR, productie, innovatie, strategie, marketing, logistiek, financiën, kortom alle medewerkers in een organisatie zullen over de juiste vaardigheden moeten beschikken.  Als bedrijven de transitie willen versnellen zal er dus geïnvesteerd moeten worden in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Een eerste goede stap is het aanstellen van een mvo- en duurzaamheidsmanager met de juiste vaardigheden!

Door: Carola Wijdoogen
Carola Wijdoogen werd in 2014 MVO manager van het jaar als Directeur Duurzaam Ondernemen bij NS. In 2010 werd zij (de eerste) Directeur Duurzaam Ondernemen bij NS om te bouwen aan een klimaatneutraal, circulair en inclusief bedrijf. Haar kernwaarden zijn: vrijheid, betrokkenheid en integriteit; haar kernkwaliteiten: kansgericht ondernemen en verbinden. Carola was de drijvende kracht achter het afsluiten van het grootste groene windstroom contract in de wereld, waardoor alle Nederlandse elektrische treinen vanaf 2017 op groene stroom van nieuwe windparken rijden. Ook bracht zij de maatschappelijke jaarverslaglegging van NS in een versnelling door de eerste milieuwinst-en-verliesrekening te publiceren. In 2016 deelde ze haar kennis met MVO-collega’s door het uitbrengen van haar boek: MVO doe je ZO. Hiermee wil zij het vak van de duurzaamheidsmanager verder professionaliseren.

Reageer op dit artikel