artikel

Werkgever neemt ontwikkeling werknemer niet serieus

Strategie

Maatschappelijke ontwrichting ligt op de loer doordat een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking niet beschikt over de benodigde vaardigheden voor de toekomstige arbeidsmarkt. Als werkgevers hebben we een belangrijke rol in de ontwikkeling van werknemers. Er wordt veel over gesproken, maar duurzame oplossingen blijven uit.

Werkgever neemt ontwikkeling werknemer niet serieus

Wereldwijd maken CEO’s zich grote zorgen over de beschikbaarheid van de juiste vaardigheden onder hun medewerkers, blijkt uit een enquête van PwC onder 3.200 CEO’s in ruim 90 landen. Dan is het des te opvallender dat velen van hen de ontwikkeling van werknemers niet serieus oppakt. Het gros van de organisaties richt zich op de korte termijn. Wat resulteert in een taakgerichte aansturing van medewerkers. Daardoor blijft ontwikkeling on the job beperkt. Bovendien wordt de investering in ontwikkeling en opleiding veelal vertaald in wat het direct oplevert voor de organisatie. Er is onvoldoende oog voor de duurzame ontwikkeling van werknemers om ook over een aantal jaar nog optimaal te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Daarmee creëert het bedrijfsleven zijn eigen probleem: krapte.

Technologische ontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat de baan van vandaag over vijf jaar niet meer in die vorm bestaat. We moeten dus vol inzetten op de opleiding en ontwikkeling van medewerkers, zodat zij straks niet langs de kant komen te staan. Veel werkgevers voelen nu de urgentie nog niet om te investeren in hun werknemers. Door de inzet van arbeidskrachten uit Oost-Europa, de mogelijkheid om activiteiten te outsourcen en druk op productiviteit en efficiëntie, staat duurzame inzetbaarheid in de praktijk niet hoog op de agenda. De intrinsieke motivatie bij werkgevers ontbreekt. Velen zien de scholingsplicht als een “moetje” en doen niet meer dan nodig is volgens de wet- en regelgeving.

Werkgevers kunnen een voorbeeld nemen aan hun collega’s van familiebedrijven. Die hebben al langer door dat goed voor je medewerkers zorgen niet alleen hoort, maar dat dit ook loont. De wervingskosten alleen al drukken zwaarder op het resultaat dan de investering in je eigen mensen. Om de ontwikkeling van medewerkers concreet en meetbaar te maken, moeten bedrijven ontwikkeldoelen stellen. Daar kan beleid op worden gemaakt en in het jaarverslag verantwoording over worden afgelegd. Verder kunnen organisaties een competentiescan van de medewerkers maken en deze afzetten tegen de benodigde vaardigheden in de toekomst. Op die manier leiden werkgevers hun personeel doelmatig op, zodat het voor hen kostenefficiënt is en zodat arbeidskrachten behouden blijven voor de arbeidsmarkt.

Door: Femke Hellemons

Femke Hellemons is Chief Operations Officer van Olympia

Reageer op dit artikel