artikel

De Business Balanced Scorecard

Strategie

De Business Balanced Scorecard (BBSC) is ontstaan door een synthese tussen een historische-kostenperspectief en een lange termijn competitieve-mogelijkhedenperspectief. In de BBSC worden financiële metingen aangevuld met indicatoren voor toekomstige prestaties.

De Business Balanced Scorecard

Het creëren van waarde voor huidige en toekomstige klanten staat centraal in dit model. De prestatie van de organisatie wordt vanuit vier perspectieven belicht:

  1. Financieel
  2. Klant
  3. Bedrijfsprocessen
  4. Leren & groei

De kern van het model is het ‘in balans zijn’. In het model zijn doelen en indicatoren op twee manieren in balans:

  1. Balans tussen outputindicatoren en het aansturen op toekomstige prestaties.
  2. Balans tussen objectieve, meetbare indicatoren en meer subjectieve indicatoren.

Wat kun je ermee in je organisatie?

Vanuit het BBSC-model wordt benadrukt dat zowel financiële als niet-financiële prestatieindicatoren onderdeel moeten zijn van het managementinformatiesysteem voor medewerkers in alle lagen van de organisatie. Door het invullen van een balanced scorecard worden de missie en de strategie van de organisatie vertaald in tastbare doelen en indicatoren. Deze doelen en indicatoren vertegenwoordigen een balans tussen externe indicatoren voor aandeelhouders en klanten, en interne indicatoren voor belangrijke bedrijfsprocessen, innovatie, en leren en groeien.

Business Balanced Scorecard

Business Balanced Scorecard

Hoe pas je de Business Balanced Scorecard toe?

Het Procesmanagement Modellenboek

Het Procesmanagement Modellenboek

De BBSC heeft de meeste impact wanneer deze gebruikt wordt om veranderingen in organisaties door te zetten. Hiervoor stelt het management doelen voor de lange termijn die, als ze gehaald worden, de organisatie kunnen transformeren. Om op het financiële vlak ambitieuze resultaten te kunnen boeken, zullen de doelen op het gebied van klanten, interne processen en leren & groei ook ambitieus moeten zijn. De gestelde doelen dienen als focus voor het verbeteren van de kwaliteit, doorlooptijd en het stroomlijnen van de interne processen. Door te verbeteren op alle vlakken worden alle aspecten meegenomen die van cruciaal belang zijn voor het behalen van succes voor de gehele organisatie. Door het hanteren van een gebalanceerde planning is de organisatie in staat om:

  • de gewenste langetermijnresultaten te kwantificeren;
  • de mechanismen te identificeren en middelen beschikbaar te stellen om die resultaten te bereiken;
  • op korte termijn milestones voor zowel financiële als niet-financiële indicatoren op de BBSC te definiëren.

Bron: Het Procesmanagement Modellenboek

Door: Renco Bakker, Willem Spronk, Rienke Labeur

Reageer op dit artikel