artikel

Organisatieverandering met spelsimulaties

Tools

In het boek Gaming. Organisatieverandering met spelsimulaties worden verklarende modellen, concepten en theorieën uit de literatuur over organiseren, veranderen, interveniëren en leren besproken. Er wordt beschreven hoe games professioneel gemaakt en begeleid kunnen worden. Ook is er veel aandacht voor de veranderpraktijk van gaming in dertien interessante casebeschrijvingen. Het boek wordt gezien als de nieuwe […]

Organisatieverandering met spelsimulaties

In het boek Gaming. Organisatieverandering met spelsimulaties worden verklarende modellen, concepten en theorieën uit de literatuur over organiseren, veranderen, interveniëren en leren besproken. Er wordt beschreven hoe games professioneel gemaakt en begeleid kunnen worden. Ook is er veel aandacht voor de veranderpraktijk van gaming in dertien interessante casebeschrijvingen. Het boek wordt gezien als de nieuwe professionele standaard op zijn gebied.

Auteurs
De auteurs van het boek  –  Annemieke Stoppelenburg (consultant, interim-manager & coach Werken aan Talenten), Léon de Caluwé (partner Twynstra Gudde en hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam) en Jac Geurts (hoogleraar organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg) – hebben in Nederland de gaming discipline van de grond gekregen. Zij hebben jarenlange ervaring opgedaan met het instrument spelsimulatie voor organisatieverandering en beleidsonderzoek in binnen- en buitenland. Dit boek is hier de vrucht van. De recente, spectaculaire aandacht voor 'serious gaming' als manier om bewustwording en gedragsverandering te realiseren maakt dit boek nog extra actueel.

Volwassen instrumenten
Het boek is een samenvatting, uitbreiding en verdieping van twee eerder verschenen boeken. Het vervangt het gelijknamige boek van dezelfde auteurs in 1996 en het proefschrift 'Veranderen moet je leren' uit 1997, dat een van de eerste grootschalige onderzoeken was naar de effecten en werkzame bestanddelen van gaming. Veel nieuwe inzichten, ervaringen en onderzoeksresultaten zijn in dit boek verwerkt.
Games en spelsimulaties voor veranderen en leren in organisaties zijn de afgelopen dertig jaar motiverende en effectieve interventies gebleken. Gaming is niet meer weg te denken uit de wereld van opleidingen, adviespraktijk en de gedragswetenschap. Voor veranderaars zijn games en simulaties onmisbare en volwassen instrumenten.
Waarom werken games en hoe kun je ze gebruiken bij interventies? In dit bijna 500 pagina's tellende boek komen theorie, onderzoek en praktijk uitgebreid aan bod. De auteurs selecteren en bespreken verklarende modellen, concepten en theorieën uit de literatuur over organiseren, veranderen, interveniëren en leren. Ze beschrijven hoe games professioneel gemaakt en begeleid kunnen worden. Er is volop aandacht voor de veranderpraktijk van gaming in dertien interessante gevalsbeschrijvingen.

Meer informatie: Gaming. Organisatieverandering met spelsimulaties.

Reageer op dit artikel