artikel

Vijf succesfactoren bij organisatieveranderingen

Verandermanagement

Waarom is het meestal toch zo moeilijk om transformaties blijvend te implementeren? Doordat organisatieverandering in essentie een people process is terwijl mensen nu juist wezens zijn die zich van nature verzetten om op nieuwe manieren te gaan denken en doen. Dat zeggen drie deskundigen van adviesbureau Booz & Company.

Vijf succesfactoren bij organisatieveranderingen

Organisatieveranderingen slagen alleen als de focus ligt op de mensen die moeten veranderen. Dus bij verandermanagement zijn de mensen in de organisatie de sleutel: transformaties slagen alleen als ze ‘het hart en de geest’ veroveren van degenen die anders moeten gaan werken. Onderzoek van Booz onder 350 executives wereldwijd bevestigt dat: executives zijn het erover eens dat de mensen die het straks moeten gaan doen centraal moeten staan. Maar zij erkennen ook dat ondernemingen hierin vaak tekortschieten.

Wat is de juiste aanpak bij organisatieveranderingen? Vijf succesfactoren:

  1. Verwerf volledig, gedetailleerd inzicht in de impact van de verandering op de mensen (en groepen mensen) in de organisatie.
  2. Creëer een emotioneel en rationeel ‘pleidooi’ voor de verandering. De emotionele argumenten worden vaak vergeten, terwijl de emoties van mensen meestal juist doorslaggevend zijn. Zorg voor tweerichtingsverkeer in de communicatie hierover.
  3. Zorg dat het hele senior team het goede voorbeeld geeft voor het gewenste nieuwe gedrag, de nieuwe manier van werken, denken enzovoort.
  4. Maak mensen ‘eigenaar’ van de verandering. De informele organisatie speelt hierbij een grote rol. De (formele) prikkels vanuit de top zijn namelijk onvoldoende: mensen moeten ook via hun collega’s worden gestimuleerd en gemotiveerd om hun gedrag te veranderen.
  5. Veranker de verandering in het weefsel van de organisatie. Managers roepen vaak te snel de victorie uit, waarna ze overgaan tot de orde van de dag en het veranderinitiatief op de achtergrond raakt. Kijk niet vreemd op als mensen vervolgens langzaam terugvallen naar het oude gedrag. Veranderingen maakt je alleen blijvend door gedurende een lange termijn te blijven werken aan het institutionaliseren van de verandering.

Bron: Ashley Harshak, DeAnne Aguire & Anna Brown in Strategy+Business

Boekentips:

Reageer op dit artikel