artikel

Dertien fundamentele – en houdbare – waarheden

Verandermanagement

James Harrington, een in Amerika bekende kwaliteitsdeskundige, schrijft op zijn weblog dat het 25 jaar geleden is dat hij zijn '13 Fundamental Truths' publiceerde. Principes die voor alle organisaties gelden.

Nu in 2011 terugkijkend, kunnen we vaststellen dat er zich op kwaliteitsgebied veel succesrijke innovaties hebben aangediend, zegt Harrington. Denk aan TQM, ISO 9000, ISO 14000, Six Sigma en Business Process Improvement. Ook op het gebied van kennis- en verandermanagement zijn grote stappen vooruitgezet. "Maar tot mijn grote verassing zijn mijn 13 fundamentele waarheden van 25 jaar geleden nog steeds van toepassing", schrijft Harrington.

Net als in 1986 gelden nog steeds onder andere de volgende grondprincipes:

  • Alle processen moeten een gedefinieerde interne klant hebben met wensen en behoeften die aan de proceseigenaren bekend zijn.
  • Er is altijd een betere manier om iets – wat dan ook – te doen.
  • Het grootste competitieve voordeel is kennis die leidt tot innovatie.
  • De eliminatie van verspilling is de taak van iedereen, ongeacht zijn of haar positie in de organisatie.
  • Geld besteden aan voor het functioneren van medewerkers belangrijke hulpbronnen zijn geen kosten, maar investeringen.

Over de andere fundamentele principes kunt u lezen op www.bpir.com.

"Welke vooruitgang hebt u gerealiseerd om deze waarheden onderdeel te maken van uw leefstijl en gedrag? Wat hebt u gedaan om ze te verankeren in de cultuur van uw organisatie? Had u meer kunnen doen?" Kijk ook op www.isixsigma.com.  

(Bron: sigma-online)

Reageer op dit artikel