artikel

Prijs voor onderzoek projectrisicomanagement

Verandermanagement

De Innovatie Award 2011 is gewonnen door dr. Karel de Bakker met zijn inzending Communicatief Risicomanagement. Hij deed wetenschappelijk onderzoek naar projectrisicomanagement. De publieksprijs is gewonnen door Provokido. De winnaar ontving een cheque van 2500 euro tijdens een bijeenkomst bij de Hogeschool van Utrecht op 15 december 2011.

Vanuit het vakgebied project- en verandermanagement is steeds meer behoefte aan ontwikkeling van deze vakgebieden en duidelijke profilering. Ter stimulans is daarom vorig jaar de ‘Innovatie Award voor project- en verandermanagement’ gestart. Deze nieuwe competitie leverde de vakjury twaalf inzendingen op. In de jury is gezorgd voor een vertegenwoordiging vanuit onderwijs, bedrijfsleven en leveranciers van project- en verandermanagers. Ook is gelet op een goede verdeling tussen leeftijd, sekse en ervaringsniveau. De jury stond onder leiding van Gilbert Silvius, lector van het Kenniscentrum Innovatie en Business van de Hogeschool Utrecht.

Genomineerden

De drie genomineerden waren het wetenschappelijk onderzoek naar projectrisicomanagement door dr. Karel de Bakker, adviseur van Het Expertise Centrum (HEC) Den Haag/Groningen, het veranderspel Provokido van het team bestaande uit de heren Van Linder, Tekke, Van Dinther en Hendriks. De heren zijn actief als (provocatief) coach en op de gebieden verandermanagement, leerprocessen en MD-trajecten. Tot slot was genomineerd het Team Sociomapping van Mensen in Bedrijf. Belangrijk criterium voor de jury was de toepasbaarheid en bruikbaarheid.

Communicatief risicomanagement

Risicomanagement is geen innovatie, wel dat er wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan.
De winnaar kwam in zijn onderzoek tot de volgende conclusies:

  1. De werking van projectrisicomanagement berust op andere mechanismen dan tot op heden door zowel de theorie als de praktijk van projectmanagement werd aangenomen.
  2. Individuele risicomanagement activiteiten zijn in staat om een bijdrage te leveren aan het succes van een project.
  3. Communicatie tussen projectstakeholders gedurende de uitvoering van het risicomanagementproces speelt een cruciale rol bij de invloed van risicomanagement op projectsucces.
  4. Risicomanagement is dan ook veel meer een sociaal proces dan een instrumenteel proces.

Provokido veranderspel

Provokido is een Japans woord en betekent letterlijk ‘de weg naar levenskracht en bevrijding gaat via uitdaging.’ Verder is Provokido een samenstelling van ‘Provo’ (provocatief, uitdagen) en de Japanse woorden ‘Ki’ (universele energie) en ‘Do’ (levensweg). Provocatief communiceren is niet nieuw, wel dat er een spelvorm is ontwikkeld dat als interventie kan worden ingezet. De werking van provocatief coachen is wetenschappelijk onderbouwd en wil op een provocerende manier, met humor en respect, belemmeringen doorbreken bij verandertrajecten. Het spel is makkelijk bruikbaar, wekt de nieuwsgierigheid en legt verbanden met andere vakgebieden.

Team Sociomapping

Team Sociomapping is een methode die helpt ongrijpbare en onzichtbare relaties binnen een team inzichtelijk te maken. Volgens de inzenders Mens in Bedrijf is Team Sociomapping nieuw in Nederland, maar is het internationaal een bewezen instrument. De methode is interactief en toe te passen in vele situaties en typen organisaties. Toepassing is laagdrempelig, de resultaten kunnen verrassend en confronterend zijn en zijn eenvoudig meetbaar. Uitgangspunt is het team als geheel. Het instrument combineert 360 graden feedback met teamcoaching.

Boekentips

Meer informatie
http://www.mijn-innovatie.nl/
http://www.hec.nl/ (het onderzoek van De Bakker is te downloaden via Nieuws)
http://www.provokido.nl/
http://www.menseninbedrijf.nl/

(Bron: Marit Elders en Willem Nooij in: IPMA Projectie Magazine, nr. 6-2011)

Reageer op dit artikel