artikel

Organisatiestructuur grootste struikelblok nieuwe werken

Verandermanagement

Bij een op de vier bedrijven hindert de organisatiecultuur het succesvol doorvoeren van Het Nieuwe Werken. Daarbij faciliteren werkgevers tijd- en plaatsonafhankelijk werken onvoldoende. Dat blijkt uit een facilitair tevredenheidsonderzoek van adviesbureau Integron.

Uit het rapport komt ook naar voren dat Het Nieuwe Werken nog lang niet overal wordt toegepast in Nederlandse organisaties. En waar dat wel gebeurt, is bijna een kwart (24 procent) van de werknemers ontevreden over de inrichting van hun flexibele werkomgeving.

Niet tevreden over werkklimaat
Volgens het adviesbureau blijft het creëren van een fijn werkklimaat een punt van zorg. Dan gaat het bijvoorbeeld om de hoeveelheid licht, warmte en luchtkwaliteit. Van de ondervraagde werknemers is 12 procent hier niet tevreden over.

Facilitair rapportcijfer omlaag
Het rapportcijfer voor het totaal van de facilitaire taken daalde van een 7,5 in 2011 naar een 7,3 in 2012. Op basis hiervan concludeert algemeen directeur Stephan van Gelder van Integron dat er nog voldoende verbeterpunten voor werkgevers zijn als het gaat om de facilitaire organisatie.

Tips
Meesterlijk organiseren. Handreikingen voor ondernemende managers door Rudy Kor, Gert Wijnen en Mathieu Weggeman
Handboek Verandermanagement. Theorieën en strategieën voor organisatieverandering door Anton Cozijnsen en Willem Vrakking.

Bron: Het Nieuwe Werken.

Reageer op dit artikel