artikel

Spanning in en rond organisaties

Verandermanagement

Harry Kunneman gaf in zijn rede ‘Nieuw type spanningen in hedendaagse organisaties' tijdens het congres ‘Spanning in en rond organisaties' van 22 juni 2012 zijn visie op het congresboek. Hij bracht een nieuw onderzoeksthema voor het voetlicht.

Spanning in en rond organisaties

‘In deze tijd van grote spanningen die alsmaar lijken toe te nemen, is het van belang om niet bang te zijn voor spanningen en ingrijpende veranderingen, maar om die juist te onderzoeken en te gebruiken voor creatieve verbindingen. Om destructieve conflicten om te buigen, is het nodig dat organisatieadviseurs en onderzoekers uit hun comfortzone komen', aldus Kunneman, filosoof en hoogleraar-directeur van de Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Moreel kapitaal en ambachtelijkheid
In zijn betoog relateert hij dit aan de begrippen moreel kapitaal en ambachtelijkheid. Organisatieadviseurs en onderzoekers van organisaties staan volgens Kunneman voor de uitdaging om ethische en morele leerprocessen te bevorderen. Processen waarin ze niet alleen zorg, steun en aandacht voor anderen stimuleren, maar ook goede conflicten, waardige strijd en verbindende macht. Concurrentie, prestatie en efficiëntie komen daarmee in een gezonde spanning met zingeving, verbinding en fatsoen te staan.

Hieronder kunt u het volledige artikel in M&O, juli/augustus 2012, downloaden.
Lees ook het boek Spanning in en rond organisaties.
Meer over het congres (incl. film).

Reageer op dit artikel