artikel

De 7 kenmerken van nieuwe businessmodellen

Verandermanagement

Uit verschillende bronnen komen steeds meer signalen dat ons huidige, (economische) gedachtegoed niet meer functioneert. Er ontstaan nieuwe manieren van organiseren waarin duurzaamheid vaak centraal staat. Dat denken vraagt om nieuwe transactiemodellen. Dit artikel in Management Executive geeft een samenvatting van een working paper waarin de resultaten gepresenteerd worden van een onderzoek naar deze modellen. Wat is eigenlijk een businessmodel? In welke zin is het duurzaam en hoe kunnen businessmodellen meervoudige waarde creëren?

De 7 kenmerken van nieuwe businessmodellen

Onze oude manieren van organiseren en economie bedrijven voldoen niet meer. Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de VN, spreekt zelfs over een economisch groeimodel dat in feite suïcidaal is. Traditionele businessmodellen werken vaak niet ten gunste van de creatie van meervoudige waarden. Dat komt omdat de waarde van duurzaamheid zich niet alleen laat uitdrukken in geld. Die meerwaarde is juist dat er gekeken wordt naar meer dan alleen geld. Het verdienen van geld zou veel nadrukkelijker samen moeten gaan met andere ‘zaken' van waarde zoals het zorgen voor elkaar, het creëren van veiligheid, het beschermen van de natuur of onderhouden van sociaal kapitaal. Wie op zoek gaat naar nieuwe businessmodellen (NBM'en) waarin dat soort zaken bewust met elkaar verbonden worden, ontdekt dat het ondernemen met het oog op duurzaamheid niet meer iets ‘exclusiefs' is voor (bestaande) ondernemingen of innovatieve ondernemers. Het recent uitgevoerde onderzoek richt zich op de vraag wat NBM'en zijn en hoe ze zijn georganiseerd. Het doet verslag van 28 interviews met mensen die hun eigen model hebben ontwikkeld.

Klik hieronder om het hele artikel van prof. Jan Jonker in Management Executive (sept./okt. 2012) te lezen.

Boekentips
Duurzaam Denken Doen. Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst
Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen
Essenties van verandermanagement. Laveren tussen dilemma's in de praktijk.

Reageer op dit artikel