artikel

Spelenderwijs worden bedrijven beter

Verandermanagement

Specialisten kunnen prima samenwerken in organisaties, zo menen de auteurs van het spellenboek ‘Gamestorming'. Door gebruik te maken van spellen wordt hiervoor een ‘metataal' ingezet die dit mogelijk maakt. Het resultaat is onder andere dat teams beter functioneren, ideeën makkelijker worden gegenereerd, en problemen sneller en creatiever kunnen worden opgelost. Auteurs Sunni Brown en Dave Gray vertellen over het hoe en waarom van dit boek.

Spelenderwijs worden bedrijven beter

‘Ik weet dat het nogal vooringenomen klinkt, maar ik ben nog nooit een probleem tegengekomen in organisaties dat niet kan worden opgelost door gebruik te maken van “games”‘, zegt Sunni Brown, een van de auteurs van het boek Gamestorming dat een groot succes is in Amerika en inmiddels in zestien talen over de hele wereld is uitgebracht.

Het nieuwe werkwoord ‘gamestorming‘ zou je nog het best kunnen beschrijven als een werkvorm die visueel denken toepast. Het uitgangspunt daarbij is, zo menen de auteurs, dat ons brein informatie makkelijker en anders opneemt als deze gevisualiseerd is. ‘Games’ spelen hierbij een cruciale rol. Ze prikkelen de nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht van de deelnemers, waardoor de betrokkenheid met het betreffende onderwerp wordt vergroot, en er nieuwe inzichten en zo nodig groepsprocessen ontstaan.

Brown: ‘Het mooie van games is dat ze oneindige mogelijkheden en combinaties kennen. Er zijn geen limieten. Dus op het moment dat een bedrijf een probleem of uitdaging heeft, en er geen spel of oefening voorhanden is waarmee dit probleem kan worden opgelost, dan kun je daar eenvoudigweg een nieuw spel voor ontwikkelen.’

Geheimen van adviesbureaus

‘Veel van de tools en oefeningen die adviesbureaus toepassen bij hun klanten, zijn tradities en mondelinge overleveringen die men graag geheim houdt. Wij hebben ze geïnventariseerd en op een rijtje gezet’, zo stelt auteur Dave Gray. Het mooie van deze spellen is dat ze bedrijven in staat stellen om met groepen medewerkers gezamenlijke resultaten te boeken. Het ontwerpen, of dat nu een nieuw idee, product of nieuwe dienst betreft, vindt in bedrijven zelden in groepsvorm plaats. Professional 1 gaat aan de slag met een idee, mailt het naar professional 2, die heeft er met professional 3 en 4 weer een meeting over, vervolgens gaan alle bevindingen weer terug naar professional 1 enzovoort. Er wordt kortom heel wat rond gemaild, maar een ieder denkt en handelt vanuit zijn eigen ‘silo’, vakjargon, aannames enzovoort. Een ingenieur bekijkt een probleem immers vanuit zijn ingenieursachtergrond, een marketeer vanuit de marketing enzovoort. Iedereen lost een deel op van zijn eigen puzzel. Met gamestorming doorbreken we dit paradigma. We laten zien dat groepen wel degelijk samen kunnen creeren. Op een veel snellere en effectievere manier dan via de traditionele wijze. Alle spellen in het boek zijn erop gericht om mensen samen aan het werk te zetten. Gamestorming biedt medewerkers als het ware een metataal waarmee ze met elkaar kunnen communiceren.’

Meer

Reageer op dit artikel