artikel

Psychologisch contract effectief bij verandering

Verandermanagement

Veel organisatieveranderingen mislukken door weerstand van medewerkers. Om in de snel veranderende wereld te kunnen overleven, wordt het verandervermogen van organisaties steeds belangrijker. Sjoerd van den Heuvel identificeerde het psychologisch contract van medewerkers, met wederzijdse verplichtingen en beloften, als een belangrijke factor om de reactie van medewerkers op een organisatieverandering te beïnvloeden.

Psychologisch contract effectief bij verandering

Door de technologische ontwikkelingen is de urgentie van organisatieverandering toegenomen. Daardoor kunnen afspraken die met medewerkers zijn gemaakt in goed vertrouwen van de ene dag op de andere worden verbroken. Personeelsleden raken daardoor hun betrokkenheid met de organisatie snel kwijt.

Vertrouwen

De social media hebben laten zien een belangrijke factor van informatie te zijn en mensen te kunnen mobiliseren in zowel hun privé als professionele levens. Deze informatiestroom is niet meer afhankelijk van een bron of plaats. Voor bedrijven is de noodzaak tot vertrouwen met het personeel daarom van groot belang. Het psychologisch contract is het beeld dat de medewerker heeft van de wederzijdse verplichtingen tussen de organisatie en de medewerker zelf, met beloftes expliciet, dan wel impliciet gedaan. Het is een tot nu toe onderbelicht gebleven determinant bij reorganisaties.

Effectieve veranderstrategie

De inhoud en vervulling van dit contract bleken de uiteindelijke reactie van een medewerker op een organisatieverandering te beïnvloeden. Van den Heuvel stelt dat een focus op psychologisch contractmanagement wel eens een effectieve veranderstrategie zou kunnen zijn.

Sjoerd van den Heuvel promoveert op 2 november aan de Universiteit  van Tilburg op het proefschrift: The influence of the psychological contract on attitude towards change.

Reageer op dit artikel