artikel

Hoe sterk is uw strategie? Tien testen

Verandermanagement

Strategie is een manier van denken. Om dit denken en de dialoog die ermee gepaard gaat te stimuleren, hebben Chris Bradley, Martin Hirt en Sven Smit een reeks testen ontwikkeld om executives te helpen de sterkte van hun strategieën te bepalen. Hoe sterk is uw strategie?

Hoe sterk is uw strategie? Tien testen

Bij de ontwikkeling van de testen hebben zij gefocust op het testen van de strategie zelf, oftewel de output van het strategieontwikkelingsproces, en niet zozeer op raamwerken, tools en benaderingen om strategieën te genereren.
Hun lijst bevat tien verschillende testen. De eerste test ‘Zal uw strategie de markt verslaan?' is heel breed. Met de andere negen wordt de ‘marktverslaande' strategie meer in detail getoetst, maar een strategie kan absoluut succesvol zijn zonder alle negen testen te doorstaan. De gedetailleerde testen helpen exacter bepalen waar de strategie beter moet, dragen bij aan een diepgaander, vruchtbaarder strategiedialoog en helpen formaliseren wat de beste strategen intuïtief al doen.
De testen zelf zijn tijdloos, maar de tijd is wel rijp voor een sterktetest. Door de financiële crisis en daaropvolgende recessie zijn veel strategieën achterhaald of te zwak gebleken en toe aan nieuwe keuzes. Bovendien wordt door de verschuiving naar kortere planningscycli en gedecentraliseerde besluitvorming het belang van een standaard reeks testen steeds groter.

Het hele artikel kunt u hieronder downloaden.

Bron: Chris Bradley, Martin Hirt en Sven Smit, McKinsey Quarterly, januari 2011, samengevat door Heiny van den Ham in Management Executive, mei/juni 2011.

Boekentip
Managementmodellen voor strategie en kwaliteit.

Reageer op dit artikel