artikel

‘Samenwerking in de frontlijn’

Verandermanagement

De Raad van Organisatie-Adviesbureaus heeft het artikel 'Samenwerking in de frontlijn' van Pieterjan van Delden de ROA Professionele Publicatie Prijs toegekend. Zijn artikel verscheen in Management & Organisatie, 2011, nr. 6.

‘Samenwerking in de frontlijn’

Weerbarstige maatschappelijke problemen vereisen gezamenlijk optrekken van organisaties in de publieke sector. Zo ontstaan samenwerkingsverbanden, die de thuisbasis vormen voor een nieuwe groep professionals in de frontlijn. Deze richten zich op brede interventies en werken veelzijdiger dan hun collega's binnen de moederorganisaties. De frontlijnprofessionals zijn klein in aantal, maar hun maatschappelijke belang is groot. Ze belichamen een verruiming van het begrip ‘professional' in het publieke domein. Praktische resultaten en samenwerking staan daarin centraal en dat zijn ook hefbomen voor hun ontwikkeling.

Prijs
Elk jaar reikt ROA de Professionele Publicatie Prijs uit, voor het beste vakartikel dat in het achterliggende jaar is gepubliceerd.
Het artikel (u kunt het hieronder downloaden) van Pieter Jan van Delden is ex aequo met een andere artikel gekozen als beste van 2012.
Pieterjan van Delden is senior research fellow aan het CBMO (Centrum voor het Bestuur van de Maatschappelijke Onderneming) van TiasNimbas, businessschool van de Universiteit van Tilburg. Hij is tevens verbonden aan Andersson Elffers Felix organisatieadviseurs te Utrecht.

Meer over: de ROA-prijs.

Reageer op dit artikel