artikel

Platte bedrijfshierarchie is geen garantie voor succes

Verandermanagement

De afgelopen decennia werd de opvatting gekoesterd dat een platte bedrijfshiërarchie profijtelijk is voor ondernemingen. De gedachte daarachter is dat een afgeplatte organisatie snel kan schakelen en niet in ellenlange bureaucratische processen verzandt. Uit onderzoek van Julie Wulf, hoogleraar aan de Harvard Business School, blijkt dat een platte hiërarchie helemaal geen garantie voor succes is.

Ze toont aan dat de resultaten van afplatting ambivalent zijn. Voor het onderzoek heeft ze dataonderzoek, interviews met ceo's en onderzoek naar besteding van werktijd van ceo's gecombineerd. Zodra organisaties gaan schrappen in managementlagen, gaat de coo als eerste voor de bijl. Tussen 1986 en 1999 was het aantal tussenposities tussen de ceo en de divisiemanagers afgenomen met 25%. Het aantal topmanagers dat direct aan de ceo rapporteert, nam toe van 4,5 naar 7.
Voor de ceo vormt afplatting een reden om meer controle vanaf de top van de piramide te organiseren. Zo komt Wulf tot de conclusie dat afplatting leidt tot zowel decentralisatie als centralisatie.

Bron: Management Executive, 2013, nr. 1.

Boekentip
Conflicthantering en organisatieontwikkeling. Verandermanagement door betere sturing en meer zelforganisatie.

Reageer op dit artikel