artikel

Security manager moet sturen op integer gedrag

Verandermanagement

Security managers hebben de taak om te sturen op integer gedrag. De economische recessie introduceert grote veranderingen en veel onrust binnen organisaties. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de managers niet afwijzend staat tegenover omkoping, als het bedrijfsrendement daardoor kan verbeteren. Daarnaast heeft 2% van de werknemers wel eens bedrijfsgeheimen verkocht.

Security manager moet sturen op integer gedrag

In de afgelopen jaren heeft integriteit meer aandacht gekregen, maar vaak bleef het beperkt tot het inbrengen van extra controlemaatregelen. Gedragscodes en reglementen zijn noodzakelijk doch zeker niet afdoende. Veel medewerkers ondertekenen een gedragscode en zijn hem de dag erna al vergeten. Integriteitsbeleid moet daarom niet gericht zijn op codes en straffen, maar op het bewerkstelligen van een cultuurverandering. Door de teamcohesie en teameffectiviteit te bevorderen, kan er een open cultuur ontstaan.
Hoffmann Bedrijfsrecherche heeft het 'Integriteit management model' ontworpen. Binnen dit model wordt integreitsbeleid systematisch benaderd, gedragen door teamleiders en gesteund door stafafdelingen.

Bron: ProfNews.

Leestips
Frauditing. Routeboek bij fraude onderzoek
Professionele ethiek. Morele besluitvorming in organisaties en professies.

Reageer op dit artikel