artikel

Hoe overnames kunnen slagen

Verandermanagement

Veel overnames in hightechsectoren mislukken door negeren van de expertise van het overgenomen bedrijf. Op dit onderwerp promoveerde op 18 april Nima Amiryany (VU Amsterdam).

Hoe overnames kunnen slagen

De vaardigheid gericht op stimulering van kennisoverdracht nadat een bedrijf is overgenomen, noemt Amiryany 'grafting capability'. Het promotieonderzoek High-Technology Acquisitions: An Inquiry Toward the Microfoundations of a Crafting Capability laat zien dat de redenen voor het veelvuldig falen van overnames in deze sectoren vooral liggen in het negeren van de rol van collectieve kennis. Deze kennis is de basis van de expertise van het overgenomen bedrijf en is moeilijk over te dragen. 
Om crafting capability te creëren moeten bedrijven in activiteiten investeren die interacties tussen medewerkers stimuleren. Bijvoorbeeld door projectmatig werken of roulatie van personeel. Hoe beter medewerkers samenwerken, des te beter vindt de overdracht van de opgekochte kennis en expertise plaats.
Om dit te bereiken, is de rol van een bepaalde categorie medewerkers essentieel. Dit zijn de zogeheten 'boundary spanners', die over de grenzen heen van de bestaande sociale gemeenschappen in de organisaties kunnen functioneren. Zij spelen een leidende rol bij het tot stand brengen van nieuwe gemeenschappen die ontstaan na de overname en waarin experts samenwerken.                         

Bron en meer informatie: VU Amsterdam, dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/40248. 

Boekentip: Leren samenwerken tussen organisaties.

Reageer op dit artikel