artikel

Werkboek Adviseren als tweede beroep (soms gratis)

Verandermanagement

Bij het succesvolle boek Adviseren als tweede beroep is een werkboek gemaakt. Docenten die hun studenten Adviseren als tweede beroep voorschrijven, kunnen dit werkboek gratis verkrijgen.         Adviseren als tweede beroep dient voor beginnende professionele medewerkers als ‘leerboek', wanneer zij zich voorbereiden op hun rol als adviseur in de organisatie. Voor meer ervaren adviseurs biedt het boek een […]

Bij het succesvolle boek Adviseren als tweede beroep is een werkboek gemaakt. Docenten die hun studenten Adviseren als tweede beroep voorschrijven, kunnen dit werkboek gratis verkrijgen.        
Adviseren als tweede beroep dient voor beginnende professionele medewerkers als ‘leerboek', wanneer zij zich voorbereiden op hun rol als adviseur in de organisatie. Voor meer ervaren adviseurs biedt het boek een genuanceerd beeld van mogelijke visies op het vak. Daarnaast geeft het een helder en gestructureerd inzicht in de keuzes die in een adviestraject gemaakt kunnen en moeten worden op het gebied van inhoud, strategie of stijl, en schenkt het aandacht aan valkuilen en dilemma's die men tegenkomt in de praktijk.
Het boek voorziet kennelijk in een behoefte, want het beleefde een groot aantal drukken en wordt onverminderd verkocht. Maar ook een boek dat veel kennis en inzicht verschaft en veel praktijkvoorbeelden geeft, vervangt geen praktijkervaring. Om de beschreven kennis, inzichten en vaardigheden in een specifieke context toe te passen, rekening houdend met alle betrokkenen en factoren, is praktijktraining nodig.
Een boek waarmee men zou kunnen oefenen, ontbrak echter nog, terwijl daar wel vraag naar was. Dat werkboek is onlangs verschenen.

De indeling van dit werkboek en de daarin gehanteerde begrippen volgen Adviseren als tweede beroep. Bij elk hoofdstuk zijn opdrachten en oefeningen te vinden waarmee u uw zelfkennis kunt ontwikkelen en gedragsrepertoire kunt vergroten. Er zijn drie soorten opdrachten: – reflectieopdrachten;
– (vaardigheids)oefeningen;  
– casuïstiek (adviessituaties uit de praktijk).
In het werkboek staan ook veel rollenspellen waarin men de rol van een adviseur in een gesprekssituatie kan oefenen.

Het boek kan zowel in een individueel ontwikkelingstraject gebruikt worden als in trainingen of opleidingen samen met anderen.

Docenten let op!
Docenten die hun studenten Adviseren als tweede beroep voorschrijven, kunnen dit werkboek gratis aanvragen bij de Kluwer Docentenservice: docenten@kluwer.nl

Over de auteurs
De auteurs Hannah Nathans, Catalina Auer, Marijke Broekhuijsen en Paul Meijer hebben vele jaren trainingen 'Adviseren als tweede beroep' gegeven. Zij zijn verbonden aan Nathans | Rijnconsult.

Meer over: Werkboek Adviseren als tweede beroep.

Reageer op dit artikel