artikel

Vitale organisatiestrategie: Een ontdekkingstocht

Verandermanagement

Werken aan een ‘vitale organisatiestrategie’ is een ontdekkingstocht zoals het leven. Uitgangspunt in dit boek is dat mensen in een georganiseerd verband doelen nastreven vanuit de drie P’s van people, profit en planet.

Vitale organisatiestrategie: Een ontdekkingstocht

Emotie en ratio

In elke strategie spelen naast rationele en objectieve factoren ook emotionele en subjectieve elementen een belangrijke rol. Het gaat dus bij strategie niet om louter intellectuele hoogstandjes maar om passies en ambities, die vorm krijgen doordat mensen ermee aan de slag gaan.

De boodschap van Vitale organisatiestrategie is eenvoudig samen te vatten. Alles draait om drie begrippen die nauw met elkaar verbonden zijn: waardecreatie, positionering en identificatie. Een vitale organisatiestrategie kenmerkt zich door:

  • een nadruk op waardecreatie voor en met afnemers,
  • een sterke positionering ten opzichte van medeaanbieders,
  • een sterke identificatie van medewerkers (zoals professionals en managers) en overige belangenpartijen (zoals aandeelhouders en strategische partners) met de organisatie en het organisatiebeleid.

Identificatie

De introductie van het begrip identificatie is nieuw, en ‘eigen’ voor dit boek. Met deze term benadrukken de auteurs het belang van het zich persoonlijk verbonden voelen, van het deel uitmaken van de organisatie als gemeenschap. Identificatie richt zich dus op de band tussen medewerkers en hun onderneming, maar ook op de betrokkenheid van klanten en mogelijke andere partijen met die onderneming.

Integraal perspectief

Dit boek is uniek door zijn integrale perspectief op de mens en het leven. Een stappenplan zal de lezer dan ook niet aantreffen. Strategievorming is immers geen lineair proces, maar een proces van creatief puzzelen, van al doende leren wat werkt bij de ontwikkeling van een businessidee. Dit gebeurt door basale wie-, wat- en hoe-vragen te stellen en door te onderzoeken welke mechanismen aan ‘wat werkt’ ten grondslag liggen.

Reageer op dit artikel