artikel

Masterclass: Large Scale Intervention 2013

Verandermanagement

De Large Scale Intervention en de bijbehorende principes en technieken van Whole Scale Change vormen een manier van werken en veranderen die ontwikkeld is om met alle relevante stakeholders in gesprek te gaan over vraagstukken die hen aangaan en zo te bouwen aan een toekomst, op een gedragen manier, die een basis voor verandering en implementatie vormt. De masterclass wordt reeds meerdere jaren met succes één keer per jaar gegeven.

Kenmerkend voor de Large Scale Intervention is dat er tijdens het veranderproces wordt gewerkt met één of meerdere werkconferenties, waaraan alle bij het vraagstuk betrokkenen deelnemen: de ‘Large Group Interventions'. Vanwege het principe ‘get the whole system in the room' kan het gaan om grote tot zeer grote groepen. Het ontwerpen van deze bijeenkomsten en het faciliteren ervan vereisen specifieke groepsdynamische inzichten en vaardigheden.

Methodisch antwoord
De begeleiders van deze masterclass, Antonie van Nistelrooij en Rob de Wilde,  willen een methodisch antwoord geven op de groeiende behoefte aan empowerment, zelforganisatie, dialoog en directe participatie. Zij geloven erin dat het met elkaar in gesprek brengen van mensen hen helpt om de complexiteit zoals zij die ervaren overzichtelijk en inzichtelijk te maken en hen ook helpt om beter geïnformeerde besluiten te nemen. Het gemeenschappelijk vormen van een gedeeld en inspirerend toekomstbeeld helpt mensen zichzelf te activeren, zich te ontplooien en zichzelf te organiseren. Dat is aan de orde binnen en tussen organisaties en ook in gemeenschappen, zoals gemeenten of wijken. Zelforganisatie wordt gestimuleerd wanneer dat plaatsvindt binnen heldere kaders en aan de hand van een door mensen zelf geformuleerde vraag- en doelstelling.
De Large Scale Intervention en de veranderkundige principes uit het Whole Scale Change paradigma zijn van toepassing op elke vorm van verandering, besluitvorming, leerprogramma of ontwikkeltraject.

De masterclass 2013
Deelname biedt de unieke mogelijkheid om reeds opgedane veranderkundige kennis en ervaring methodisch te verdiepen en toe te passen op de eigen praktijk. De deelnemers maken kennis met het paradigme van Whole Scale Change, de werkende ingrediënten van de Large Scale Intervention en Large Group Interventions zoals Appreciative Inquiry, Open Space, World Café, Conference Model, Future Search en Real Time Strategic Change.
Deelnemers worden ook gestimuleerd een eigen visie op verandering te ontwikkelen en deze concreet te vertalen in de eigen case. Zo wordt er geoefend met systeemdenken, het bespreekbaar maken van een participatieve insteek, het werken met een dwarsdoorsnede van het geheel, begeleiden van ontwerp teams en het maken van conferentie ontwerpen. Eigen verandervraagstukken worden in de groep besproken en gebruikt als kritische reflectie op eigen veranderkundige aannames. Deelnemers bespreken elkaars verandervraagstukken en leren van elkaars oplossingsrichtingen zoals die vanuit het WSC paradigma worden aangereikt.
De masterclass bestaat uit vier losse dagen. Dat geeft deelnemers de mogelijkheid om tussentijds de besproken leerstof toe te passen op hun eigen case en op hun eigen handelen ook weer te reflecteren in de daarop volgende bijeenkomst.
Deelnemers ontvangen de door Antonie van Nistelrooij en Rob de Wilde geschreven boeken Voorbij Verandermanagement; Whole ScaleChange, de wind onder de vleugels (Kluwer 2008) en het Praktijkboek Large Scale Intervention; werken aan verbinding en verandering met Whole Scale Change principes en technieken (Kluwer 2012). 

Meer informatie over de Masterclass: Large Scale Intervention 2013.

Reageer op dit artikel