artikel

Succesvolle change agents zijn netwerkspecialisten

Verandermanagement

Verandering is moeilijk door te voeren, vooral in complexe organisaties. Toch zijn sommige change agents hier succesvol mee. Zij weten de organisatie te transformeren en anderen mee te krijgen.

Uit onderzoek naar 68 veranderingsinitiatieven bij de Britse National Health Service kwam een aantal factoren naar voren die het succes van een veranderingsproces kunnen voorspellen. Bij allemaal staat het belang van netwerken centraal.

Ten eerste hebben veranderingsmanagers die zelf centraal staan in het team dat zij aansturen een groot voordeel. Het maakt niet uit wat hun plaats in de hiërarchie van de organisatie is. Ten tweede hebben agenten succes die groepen en individuen zonder enige eerdere samenhang bij elkaar kunnen brengen. Zij kunnen drastische veranderprocessen het effectiefst doorvoeren.
Ten derde is het nuttig toenadering te zoeken tot degenen die ambivalent zijn ten opzichte van verandering. Onzekere mensen zullen een vriend niet willen teleurstellen. Te hecht moet de relatie echter ook weer niet zijn, zeker niet als grote veranderingen doorgevoerd moeten worden.

Bron: ProfNews, gebaseerd op Harvard Business Review.

Boekentip: Interveniëren en veranderen. Zoeken naar betekenis in interacties door Jaap Boonstra en Léon de Caluwé (red.).
Congres: Jaarcongres Verandermanagement op 3 december 2013.

Reageer op dit artikel