artikel

Veranderdiagnose herzien: Model verfijnd

Verandermanagement

Veranderdiagnose herzien: Model verfijnd

De eerste oplage van Veranderdiagnose – De onderstroom van organiseren verscheen in 2008. Een jaar later werd het boek gekozen tot Managementboek van het Jaar. Dit leverde extra publiciteit en workshops op. Het was wonderlijk en stimulerend te ervaren dat een boek over zo’n specifiek veranderkundig onderwerp zoveel belangstelling kreeg. Die belangstelling betekende ook: extra reacties van lezers en deelnemers.

In die reacties zijn twee groepen te onderscheiden. De eerste groep geniet van de lees- en kijkervaring en legt daar eigen ervaring en associaties naast. Die groep was met de eerste editie al heel tevreden vanwege de verwijzingen naar verschillende kunstvormen. Die groep begrijpt onmiddellijk wat de toegevoegde waarde is van Jeremy Irons als hij zijn scherpe tekst als ceo uitspreekt in Margin Call (2010). In de rol van ceo John Tuld brengt hij een bliksembezoek aan zijn bedrijf waar de jonge specialist Peter Sullivan net op ingewikkelde wijze heeft uitgerekend dat het financieringsbedrijf op instorten staat. Via zijn lichaamstaal en intonatie zet Irons een ogenschijnlijke zwakte als een statement neer. Ondanks (of dankzij) het sarcasme is dit een prettige vorm van zelfkennis die we helaas, zeker sinds 2007, van maar weinig ceo’s en toezichthouders hebben gezien.
De tweede groep lezers wil uitdrukkelijk met de geboden inzichten aan de slag en is vooral geïnteresseerd in de modellen achterin het boek. Die tweede groep had nog wel behoefte aan verduidelijking en handvatten. Rob van Es heeft in de geheel herziene tweede editie van Veranderdiagnose het model verder verfijnd en heeft de overgang van diagnose naar interventie uitgewerkt. De inzichten hiervoor deed hij op door zelf te werken met dit boek bij uiteenlopende diagnose- en verandertrajecten. Daarnaast zijn ook de bevindingen en adviezen van Praktijkboek Veranderdiagnose (2013) opgenomen.

Inhoud
Veranderdiagnose is een inleiding in de organisatiediagnostiek met de nadruk op de lastigste veranderprocessen.
Het boek maakt u wegwijs in het stellen van de veranderdiagnose aan de hand van 26 schilderijen en litho’s, 19 films en 11 gedichten. Door het ontleden van bijvoorbeeld een schilderij of gedicht leert u te kijken naar alle onderdelen van het kunstwerk en dus ook van de organisatie. Dit resulteert in een overzichtelijk model gebaseerd op het maken van films en  termen gebruikt als: inzoomen, uitzoomen, close-up en scenario. Het model is ontwikkeld aan de hand van meer dan vijfhonderd diagnoseprocessen waarbij Van Es direct of indirect betrokken is geweest. De hele inhoudsopgave is hier in te zien.

Meer over: Veranderdiagnose – De onderstroom van organiseren.

Reageer op dit artikel