artikel

Beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven

Verandermanagement

Organisaties veranderen, echter niet allemaal op dezelfde manier. In dit artikel (zie verder) van Joop H. Janssen

Organisaties veranderen, echter niet allemaal op dezelfde manier. In dit artikel (zie verder) van Joop H. Janssen en Niels Reyngoud, dat eerder verscheen in M&O, wordt door middel van een conceptuele verkenning een poging gedaan om inzicht te geven in de kenmerken van veranderstrategieën van organisaties aan de hand van de manier waarop deze organisaties omgaan met complexiteit.
De Caluwé en Vermaak onderscheiden vijf hoofdstrategieën, die zij uitdrukken door middel van verschillende kleuren: geel, blauw, groen, wit en rood. Volgens de cybernetica hebben organisaties in hun streven naar levensvatbaarheid altijd te maken met complexiteit in de vorm van verstoringen. Deze verstoringen zorgen ervoor dat voor de organisatie essentiële kenmerken niet langer beheerst kunnen worden.
Ook voor het veranderproces zijn bepaalde variabelen essentieel. Per veranderstrategie worden deze variabelen geïdentificeerd en wordt er vervolgens systematisch afgeleid welke verstoringen binnen en buiten de organisatie bestaan die op deze variabelen inwerken. Ten slotte wordt er een aantal interventies afgeleid uit het veranderproces, die kunnen worden ingezet om de negatieve invloed van deze verstoringen tegen te gaan. Door middel van het maken van een koppeling tussen een benadering die gericht is op de veranderkundige praktijk en een meer algemene theoretische benadering wordt op een tentatieve wijze een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk kader voor de veranderkunde.
Lees het hele artikel uit M&O door het hieronder gratis te downloaden.

Reageer op dit artikel