artikel

Nederlandse werknemer snakt naar moderne organisatievormen

Verandermanagement

Slechts 45 procent van de organisaties in Nederland werkt in een omgeving, waarbij een hiërarchische organisatiestructuur past. De rest werkt in meer dynamische omgevingen, waarbij moderne organisatievormen noodzakelijk zijn. Een groot deel van de medewerkers voelt zich dan ook ‘gedwongen’ te werken in de traditionele beheersingsgerichte werkwijzen.

Dat concludeert onderzoeker, auteur en organisatieadviseur Marcel van Marrewijk in het ‘Handboek Organisatieontwikkeling’, dat net is verschenen.

Moderne organisatievormen
Dat een meerderheid van de werknemers zich ‘gedwongen’voelt kost veel welvaart en persoonlijke frustratie. Professionals geven aan dat zij willen werken in meer moderne, meer mensgerichte organisatievormen en de best presterende bedrijven doen dat al, aldus Van Marrewijk.

‘Grip houden’
Recent onderzoek van Eforis toont aan dat maar 45 procent daadwerkelijk in een relatief stabiele, redelijk voorspelbare omgeving functioneert. Toch beperken veel leidinggevenden en organisatieadviseurs zich tot organisatievormen waarin zij “grip behouden” op mensen en processen, zoals bureaucratische organisaties.

Nieuwe vormen
Hierdoor onderdrukken ze de groeipotentie van organisaties. Van Marrewijk benadrukt dat organisaties juist nu de tijd moeten nemen om de nieuwe vormen te verkennen.

Leiderschap
‘Het is belangrijk dat men de context en de situatie van organisaties leert herkennen’, aldus de auteur.  ‘Zo weet je welke leiderschapsstijl effectief is, welke type strategie voor de hand ligt, wat voor personeelsbeleid het best aansluit, welke stakeholders je betrekt in je besluitvorming en hoe kennis wordt ontwikkeld en overgedragen’. 
Bron: ANP Pers Support.

Lees ook: Horizontaal organiseren door Renco Bakker en Teun Hardjono.

Reageer op dit artikel