artikel

Zelfsturende teams versie 5.2?

Verandermanagement

Rudy Kor (foto) neemt in zijn weblog een paar boeken onder de loep. Het boek van Dave Gray, De connected company, is er een van. Is dit boek oude wijn in een nieuw vat of gaat dit over zelfsturende teams versie 5.2?

Zelfsturende teams versie 5.2?

Het boek De connected company is bijna 300 bladzijden dik. Maar de inhoudsopgave is zo uitgebreid, ook in de vorm van stellingen (of minisamenvattingen) dat je het boek niet verder eens hoef te lezen, want ook deze stellingen zeten aan tot denken. Maar als je het echt wilt begrijpen wat Gray bedoelt, dan kun je het bijbehorende hoofdstuk er op na slaan.

Routinewerk vraagt om structuur
Het boek van Gray is geen pleidooi om alle structuur los te laten in een ‘connected company’. Er is altijd een zekere mate van structuur nodig om routinewerk soepel te laten verlopen. Anders moeten medewerkers steeds weer opnieuw het wiel uitvinden. Dit is dan geruststellend, maar voor de meeste organisaties eigenlijk weer niet. Want hoe veel routinematig werk is er eigenlijk nog (nu en in de toekomst?).

Een antwoord op ‘networked communities’ is nodig
Klanten verbinden zich met elkaar en vormen daarbij networked communities waarin ze snel informatie kunnen delen en zichzelf kunnen organiseren in machtige belangengroepen. Met te veel vaste structuur beperk je mensen. Om gelijke tred te houden met de connected customers van vandaag moet een organisatie zich nauw verbinden met alle belanghebbenden, maar moeten ze ook hun werk compleet anders inrichten.

De organisatie is een complex, dynamisch systeem
Het bedrijf kun je niet langer zien als een machine die moet worden gecontroleerd maar meer als een complex, dynamisch systeem dat kan leren en zich kan aanpassen aan zijn omgeving. Hij noemt de nieuwe organisatie een connected company.
Veel organisaties van dienstverleners zijn nog niet goed ontworpen voor het verlenen van diensten. Dat ontwerp gaat nog uit van fabrieken, geoptimaliseerd voor massaproductie van input tot output, van zand tot klant. Diensten kun je niet in afzondering ontwerpen en fabriceren, zoals producten. Ze worden steeds vaker ‘gecocreëerd’ met klanten en zijn afhankelijk van bredere dienstennetwerken.

De organisatie is opgebouwd uit zelfstandige eenheden
‘Connected company’s zijn geen hiërarchieën met niet-denkende functionele onderdelen. Het zijn ‘holarchieën’: complexe systemen waarin elk deeltje een volledig functioneel en opzichzelfstaand geheel is. Een holarchie is een andere vorm dan de klassieke organisatie met meerdere divisies’ (p. 135).  In een connected company kom je alleen maar autonome units tegen die met het geheel zijn verbonden maar toch onafhankelijk van andere units kunnen opereren en evolueren. Het is geen hiërarchie maar een holarchie, waarin elk deel ook een geheel is.

Organiseren middels ‘businesses binnen de business’- eenheden
Gray pleit er voor om niet te organiseren door het verdelen van arbeid in functies en specialismen. Het is dan wel efficiënt en medewerkers identificeren zich met hun vak maar je maakt mensen los van de doelstellingen van de organisatie. Het klassieke organisatiekundige denken moet aangevuld worden met een andere aanpak, waarin arbeid wordt verdeeld in ‘businesses binnen de business’- eenheden (hij noemt ze ‘pods’), die kunnen functioneren als een complete, opzichzelfstaande dienst. Aangezien elke ‘pod’ functioneert als een klein bedrijfje, ligt hun focus buiten, op de (interne of externe) klant, maar iedere eenheid levert een volledige dienst.

Oude wijn of zelfsturende teams versie 5.2?
Voor de ouderen onder ons: het lijkt op zelfsturende teams, want we hebben het al eerder voorbij zien komen. Het boek uit 1993 van Ricardo Semler, over zijn bedrijf Semco beschrijft immers het voordeel van organiseren rond zelfsturende teams en ultieme transparantie.
Maar het gaat eigenlijk over zelfsturende teams versie 5.2. Want door de informatietechnologie krijgt het concept van zelfsturende team een andere invulling en een andere noodzaak. Twee derde van de dienstverlenende organisatie zijn op zoek naar hun businessmodel en zijn op zoek hoe om te gaan met de eisen aan openheid, snelheid en flexibiliteit.

Lees de hele beschouwing van Rudy Kor.
Meer informatie over De Connected Company.

Reageer op dit artikel